Jobs In Myanmar
Load...

We found 31 job offers Transport & Logistic jobs in all regions of Myanmar

Filter by:  Reset filter
  2781
  962
  323
  95
  62
  54
  49
  45
  41
  38
  28
  27
  24
  14
  11
  10
  3
  3
  0
  450
  434
  8
  6
  36
  35
  67
  78
  1
  123
  13
  5
  16
  127
  95
  39
  45
  334
  8
  52
  22
  3
  1
  213
  59
  5
  37
  208
  40
  92
  17
  215
  4
  4
  8
  218
  37
  52
  30
  1
  73
  14
  5
  5
  44
  2
  37
  25
  2
  3
  234
  602
  21
  7
  27
  66
  34
  10
  5
  1
  15
  1
  37
  31
  31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

 
Transport Supervisor

Transport & Logistic jobs

Today

• Under Pressure ေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္
Unlimited Channel Co., Ltd.

Mobile Hand Set ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေသာ အရည္အခ်င္းရွိဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ျပည္၊ ပုသိမ္၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ ဘားအံ၊ ျမိတ္ စသည့္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ Distribution Point မ်ား ထားရွိကာ SAMSUNG Hand Set မ်ားျဖန္႕ခ်ိလ်က္ရွိပါသည္။

ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈထိပ္ဆုံးသုိ႕ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအားေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

Unlimited Channel Co., Ltd သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ကာ SAMSUNG Mobile Hand Set မ်ားအား ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ တရားဝင္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Unlimited Channel Co., Ltd.

Delivery Man

Transport & Logistic jobs

4 Days

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ၊ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ • Delivery Service လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။ • စပယ္ယာလိုင္စင္႐ွိသူျဖစ္ရမည္။
ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းေခါက္ဆြဲအရသာကိုု အႏွစ္ပံုုစံျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားသံုးသည့္အရသာအတိုုင္း လတ္ဆတ္အရသာရွိစြာ စားသံုုးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACECOOK ကုုမၺဏီသည္ အဆင့္ျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုုမၸဏီႀကီးတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏိုုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

We are looking for qualified and talented applicants to fill the vacancy mentioned below. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

ACECOOK MYANMAR CO., LTD is one of the Instant Noodle Company in Myanmar since 2014. To manufacturer semi-finished and finished product of instant noodles, export and sell wholesale domestically those products.

Import and process semi-finished products of instant noodles into finished products export and sell wholesale domestically those products.

Delivery Executive

Transport & Logistic jobs

5 Days

• To follow the Departmental SOP, Directive, Work Instruction, office procedures • To support / assist Delivery staff in every required area for day to day functions • To prepare daily route plan (job plan) in order to meet daily delivery and collection target • To prepare daily Credit Collection Record and assign collectors as per the record • To check clearance of cheque with bank statement and report to concerned department if dishonoured • To check reconciliation of UPC customers’ outstanding with daily remittance as per ...
Mega Lifesciences Ltd.

Mega Lifesciences is committed to provide quality products & services to our customers & consumers through constant improvement and innovation. Mega Lifesciences is a Thinking Organization that changes before it is forced to change & endeavor to grow beyond each of us. Our manufacturing facilities located in Thailand & Australia, have received international accreditation from reputed health authorities around the world with respect to good manufacturing practices. Currently we operate in more than 50 countries from Asia – Pacific, Middle East, Africa, CIS-countries, Latin America and Europe. The four pillars of the Mega values consist of; respect for the individual’s differences; freedom in work and the personal life; trust in people; and truth in whatever we do

.

MEGA LIFESCIENCES LTD. is a part of a large Thailand based conglomerate. The company specializes in marketing and distribution of healthcare brands of its own and also works in partnership with some of the leading multinational healthcare/ pharmaceutical companies.

.

Delivery

Transport & Logistic jobs

5 Days

• customer မ်ားဆီမွ ေငြသိမ္းေပးရမည္။နယ္ပုိ႔မည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္ပုိးေပးရမည္။ • Supervisor မွ ညႊန္ၾကားသည္မ်ားအားလုံး လုပ္ေပးရမည္။
Asia Winner Industrial Limited

Our company deals with general trading ranging from beans & pulses, Frozen marine products, steel, pharmaceutical products and other value added products, exporting to and importing from other countries.

Asia Winner Industrial Ltd.

Asia Winner Industrial Ltd. (AWI) was founded in 1995 and is a conglomerate of international and local companies including; May Yu Trading Co. Ltd, Agritrade International Ltd , May Yu Marine Products Co. Ltd and Indo Suez Trading Pte Ltd. AWI is a leading trading in Myanmar; importing and distributing products throughout Myanmar and exporting products globally. AWI specialist export products include: Beans & Pulses, Spices, Rice, Powder, Marine Products, Meats Products, Frozen Vegetables and other value–added products such as Balachong. Key import goods include: pharmaceutical products, construction materials (under Steel Mart & May Yu) and consumer products. AWI has over 500 employees based across Myanmar; we are a proactive, energetic hardworking team and have developed a strong company culture. If you enjoy a challenge and creating your own opportunity we would love to hear from you.

- Premium Quality Products - Competitive Price - Continuous and Steady Supply - On time delivery - Customer Satisfaction - Long term Business Relationship - Reliability in Business

General Manager, ICD M/F  (1)

Transport & Logistic jobs

6 Days

1. Direct activities related to dispatching, routing and racking transportation vehicles 2. Plan, organize and manage the work of team members to ensure that the work is accomplished in a manner consistent with organizational requirements. 3. Collaborate with other managers and team members in order to formulate and implement policies, procedures, goals and objectives 4. Monitor operations to ensure that team members comply with administrative policies and procedures, safety rules and government regulations 5. Promote safe work ...
Phee Group

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the Partner/Vendor of choice for importer, exporter, investors & retail customers in international supply chain logistics services.

To connect Myanmar to the world so that its people can access, afford and enjoy the abundance of quality goods and services from the region and the World

Founded in 1993, PHEE Group has three main business units in Shipping Agencies, Total Logistics Solution and Liner/Box Operation. The Group offers an entire spectrum of reliable and efficient logistics services from shipping, 3rd party logistics, warehousing to relocations services. In just 23-years, The Group has incorporated offices in Singapore, Cambodia, Vietnam and Myanmar and will be expanding to its neighboring countries such as Malaysia, Thailand and Indonesia.

ACTIVE energetic fun loving resourceful BRAVE accountable evolving perseverance COMMITTED loyal passionate inspiring

Delivery

Transport & Logistic jobs

7 Days

• ၿမိဳ႕တြင္းကုန္ပစၥည္းပို႔ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ လိပ္စာအလိုက္ အစီအစဥ္စနစ္တက်ခ်၍ သြားႏိုင္ရမည္။ • ပို႔ရမည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အမွာစာမ်ား စံု/မစံု ပစၥည္းပို႔ခါနီးတိုင္း စီစစ္ရမည္။ • ပို႔ေ ...
Bacchanal Trading Co., Ltd.

Nammun Muay Brand who is well known for a long time especially in Athletes' group with the products that can make the muscle feel relax before and after exercise. With high quality of producing, raw material, and smell that has their own identity. It's difficult to have the competitors in the Markets. They have about 4 kinds of the products following by Liniment, Cream, Spray, and Salty.

Leopard Medical Brand who is stayed in the Medicine Market about 66 years in Thailand with the well known products like "Coughing Mixture" that is the top of mind of Thai people. With the high technology, GMP (PIC/S), to guarantee about the clean method to produce the high quality of medicines. Leopard Medical Brand has many kinds of medicines such as Anti Septic (LeoPovidone that made from the Povidone Iodine from United State), Calamine, Cough Groups, Alcohol Alsoff, Alcohol Alsoff Gel, etc.

Bacchanal Trading Co., Ltd. started the business in Myanmar since 2012 by trading the high quality products and famous brands from Thailand by following NatureGift Brand, Leopard Medical Brand and Nammun Muay Brand. NatureGift Brand who is No. 1 for Sliming Coffee in Thailand with the high of technology of producing, raw material and good taste. Moreover the way to advertisement that makes for the real result of the customers. NatureGift Brand also has the products that provide for the customers that don't like the coffee such as Ginger Flavor, Malt Vita Flavor, and newest products like Sliming Juice under the name is "Burna 1000" that has Orange and Lemon flavors.

Thus, we would like to invite the persons that have the same qualifications from the positions below to be our partner. We would like to have the strong team to fight together and taste the successful together.

Delivery Driver

Transport & Logistic jobs

7 Days

• Deliver products to different addresses and through different routes • Follow routes and time schedule • Load, unload, prepare, inspect and operate a delivery vehicle • Ask for feedback on provided services and resolve customers’ complaints • Collect payments
Bacchanal Trading Co., Ltd.

Nammun Muay Brand who is well known for a long time especially in Athletes' group with the products that can make the muscle feel relax before and after exercise. With high quality of producing, raw material, and smell that has their own identity. It's difficult to have the competitors in the Markets. They have about 4 kinds of the products following by Liniment, Cream, Spray, and Salty.

Leopard Medical Brand who is stayed in the Medicine Market about 66 years in Thailand with the well known products like "Coughing Mixture" that is the top of mind of Thai people. With the high technology, GMP (PIC/S), to guarantee about the clean method to produce the high quality of medicines. Leopard Medical Brand has many kinds of medicines such as Anti Septic (LeoPovidone that made from the Povidone Iodine from United State), Calamine, Cough Groups, Alcohol Alsoff, Alcohol Alsoff Gel, etc.

Bacchanal Trading Co., Ltd. started the business in Myanmar since 2012 by trading the high quality products and famous brands from Thailand by following NatureGift Brand, Leopard Medical Brand and Nammun Muay Brand. NatureGift Brand who is No. 1 for Sliming Coffee in Thailand with the high of technology of producing, raw material and good taste. Moreover the way to advertisement that makes for the real result of the customers. NatureGift Brand also has the products that provide for the customers that don't like the coffee such as Ginger Flavor, Malt Vita Flavor, and newest products like Sliming Juice under the name is "Burna 1000" that has Orange and Lemon flavors.

Thus, we would like to invite the persons that have the same qualifications from the positions below to be our partner. We would like to have the strong team to fight together and taste the successful together.

Transportation Manager

Transport & Logistic jobs

11 Days

• Monitor and ensure fleet operation in compliance with local and state rules and regulations. • Maintain and monitor data management system to organize fleets as per various schedules and requests. • Streamline and monitor fuel purchase system with assistance of Fuel Cards for all vehicles and drivers. • Develop and implement standard operational standards to maintain vehicles by advocating best practices in industry. • Provide direction to department staff to regulate budget cycle requirements and control budgetin ...
SUPER SEVEN STARS CO., LTD

We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

CV Maker
Delivery Man

Transport & Logistic jobs

14 Days

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ျဖစ္ရမည္။ • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေနရာအနွံ႕သို႔ ကၽြမ္းက်င္စြာသြားလာႏိုင္ရမည္။
Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO)

To be the vanguard of agriculture and agribusiness sectors. To reform the agro-based industry into a more vibrant and competitive sector To catalyse the agriculture segment to become the nation’s engine of growth To place MAPCO as a prominent and preferred agribusiness investment avenue To position MAPCO as a major global agro-commodities trading entity.

On 21st January 2012, U Chit Khine, Chairman of Myanmar Rice Federation (MRF), together with senior Central Executive Committee members of MRF, had a courtesy meeting with H.E. President U Thein Sein and cabinet ministers. The purpose of the meeting was to promote private-public partnership for the development of rice industry and agriculture sector of Myanmar. One of the outcomes of the meeting is to form a Public Company which can increase the investment and trade of the rice industry and agriculture sector. Hence, Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) was formed in 2012 under the guidance and initiative of Myanmar Rice Federation. MAPCO therefore acts as the business arm of Myanmar Rice Federation.

MAPCO was formally formed in August, 2012 as the Public Company, fully-owned by private investors. MAPCO intends to mobilize public savings and to foster broader investment in agriculture and agro-based industries of Myanmar. In addition, MAPCO is founded in response to the growing demand for a business corporation to lead the private sector of Myanmar’s rice industry. Using market-based approaches and strategies, as well as working in partnership with stakeholders from the farmers to the exporters, MAPCO promises and promotes sustainability and profitability in the interest of national food security, rice and agriculture sector development of Myanmar. MAPCO works closely with the Government of Myanmar to set up and invest not only in modern rice mills and warehousing facilities but also on infrastructure and strategic projects to help alleviate poverty through agribusiness activities within the rural communities. The set of ideals that MAPCO carries is a paradigm shift from the previous agribusiness model to a more robust and comprehensive system.

Senior Sourcing Assistant

Transport & Logistic jobs

14 Days

• ခရီးထြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ • Overtime ဆင္းႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
PRO 1 Myanmar Co., Ltd.

The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

Transport Officer

Transport & Logistic jobs

21 Days

• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရမည္။ • ေရ႐ွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • စိတ္ပင္ပန္းမွဳကုိခံနုိင္ရည္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
Pun Hlaing Golf Estate

.

.

.

.

Assistant Delivery Supervisor

Transport & Logistic jobs

22 Days

• အလုပ္ႀကိဳးစားၿပီးေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
IMPACT Co., Ltd.

IMPACT is welcoming to new team members not only to work as a professional but also be a part of our family. MPACT ever serves High Quality Products with Myanmar FDA Recommendation by legal importation.

We are covering all the key and medium cities/ towns of Myanmar and expanding fast to have our high growth.

IMPACT is an Importer, Distributor and Marketer who is growing fast in Myanmar FMCG Market. We have 200+ employees throughout Myanmar. We are representing Haiha Confectionery from Vietnam, COOK Brand Soybean, Sunflower and Canola Oil from Thailand , Unitedfoods Confectionery from Thailand and Konidin Lozenges from Inodnesia.

Although focusing on business growth and profit maximization, IMPACT is not just a Trader, is the organization that focus in Brand Establishment and deep coverage in all channels of Myanmar Market.IMPACT is contributing their efforts to Myanmar Community in Healthcare, Education and Social requirements.

Operation & Delivery Trainee

Transport & Logistic jobs

25 Days

• သာေကတျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ နီးသူဦးစားေပးမည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။ • အေတြ႔အၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္း ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစား၍ ရည္ရွည္လက္တြဲလုပ္ႏိုင္ရမည္။
City Global Mark Service Co., Ltd.

Our company has started the Media Advertising Service in April, 2012 after 2-years experience in Event Management. Since then, we extended our scope to supporting clients with quality items of Media, Promotion and Silk Screen Printing.

With the first-rate commitment and unwavering dedication in an effort to provide its clients, our company has efficiently held several prosperous events - exhibition, product promotions and product demonstration shows, commemorative festivals around the country, fashion shows, fund raising, etc.

City Global Mark was founded with the reference to Ministry of Trade, Company Register Office, Registration No. 1462/2010-2011 dated November 1, 2010 . City Global Mark's passion in planning and coordination of Event Organizing and Media Advertising Services leads to a well-known company in Myanmar.

We truly Believe to continue as one of the premier Event Management and Media Advertising Service companies in Myanmar.

Delivery

Transport & Logistic jobs

26 Days

• Team Work ျဖင့္ ညီညြတ္လုပ္ကိုင္တတ္သူ၊ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
Lu Gyi Min Business Group

ယခုလက်ရှိတွင်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှု့များကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် မြို့ကြီးများနှင့် မြို့နယ်များတွင် ဆိုင်ခွဲများဖွင့်လှစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု့ ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိဖွင့်လှစ်ထားသောမြို့နယ်များမှာ လသာမြို့နယ်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊​မြောက်​ဥ​က္က​လာပမြို့နယ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းစိန်မြို့နယ် (ပေါက်တောဝ၊ ဖော့ကန်)၊ နှင့် အခြားမြို့များမှာ နေပြည်တော်တိုင်း (သပြေကုန်းစျေး) ၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ မကွေးမြို့၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ပုသိမ်မြို့နှင့် မော်လမြိုင်မြို့တို့တွင် ဝန်ဆောင်မှု့ပေးနေပါသည်။

မင်္ဂလာပါ လူကြီးမင်းမှ လှိုက်လဲပျူငှာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ ​ကျွန်​တော်​တို့၏ ​လူ​ကြီး​မင်းဖုန်းဆိုင်ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှစတင်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ကို မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သော ဝန်ဆောင်မှု့များပေးခြင်း၊ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းများ ရောင်းချပေးခြင်း၊ နည်းပညာများကို သုံးစွဲသူများထံ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း software နှင့် hardware များပြင်ဆင်မှု့ပေးခြင်း တို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လူကြီးမင်းဆိုင်များတွင် ကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု့ပေးခြင်း၊ online တွင် လွယ်ကူစွာ အချိန်ကုန်သက်သာစွာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ လက်ငင်းငွေချေစနစ်၊ အရစ်ကျ ဝယ်ယူနိုင်သောစနစ် စသော ဝန်ဆောင်မှု့များစွာဖြင့် ဝယ်ယူသူများကို ကျွန်ုပ်တို့လူကြီးမင်း မိသားစုမှ နွေးထွေးစွာဖြင့် ကြိုဆိုနေပါသည်။

Logistic Assistant

Transport & Logistic jobs

35 Days

• စည္းကမ္းလိုက္နာ၍ ရိုးသားႀကိဳးစားသူ ျဖစ္ရမည္။ • သြက္လက္တက္ၾကြၿပီး အလုပ္ကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ကားေမာင္းႏိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။
IME Service Co., Ltd.

Being a team with young and talented individuals, we are exuberant and obsessed with everything we do. Our dedication to success of our clients encourages us to improve our abilities constantly.

IME is an organization that offers the best marketing and media services for businesses. We always explore latest advertising and marketing strategies, media development campaigns and market research in addition to creative ideas and solutions to fulfill our customers’ needs, their dreams and aspirations. We truly understand that knowing market demands and using marketing strategy and advertising media wisely and effectively helps a company to succeed in today's competitive marketplace. IME always listens to its customers, learn about their business, find out their objectives, and know their customers as a first step before delivering best and outstanding services.

Warehouse Trainee

Transport & Logistic jobs

35 Days

• (Tire) • အသင္းအဖြဲ႕ႏွင္႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • တနလၤာေန႔ - စေနေန႔ ( ၈း၃၀ - ၅ း ၀၀) ၊ တနဂၤေႏြ ႏွင္႔ အစိုးရ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
IME Service Co., Ltd.

Being a team with young and talented individuals, we are exuberant and obsessed with everything we do. Our dedication to success of our clients encourages us to improve our abilities constantly.

IME is an organization that offers the best marketing and media services for businesses. We always explore latest advertising and marketing strategies, media development campaigns and market research in addition to creative ideas and solutions to fulfill our customers’ needs, their dreams and aspirations. We truly understand that knowing market demands and using marketing strategy and advertising media wisely and effectively helps a company to succeed in today's competitive marketplace. IME always listens to its customers, learn about their business, find out their objectives, and know their customers as a first step before delivering best and outstanding services.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

FACE 24 Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS