Jobs In Myanmar
Load...

We found 565 job offers Admin, Secretarial & PA jobs in all regions of Myanmar

Filter by:  Reset filter
  3282
  2273
  332
  96
  90
  49
  48
  43
  37
  36
  34
  28
  25
  23
  7
  3
  3
  2
  0
  2
  621
  565
  4
  11
  2
  3
  34
  62
  79
  2
  111
  2
  6
  96
  1
  1
  4
  1
  2
  6
  51
  34
  8
  193
  16
  156
  92
  3
  36
  408
  6
  1
  8
  75
  6
  45
  15
  3
  273
  74
  2
  84
  229
  1
  123
  93
  11
  23
  151
  17
  24
  16
  34
  70
  361
  54
  145
  29
  2
  2
  100
  16
  3
  1
  3
  69
  3
  3
  35
  57
  6
  13
  238
  685
  19
  2
  11
  45
  70
  6
  6
  4
  1
  12
  47
  1
  19
  23
  54
  139
  4
  1
  67
  34
  1
  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

 
Admin Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• ရုပ္ရည္္သန္႔ျပန္႔၍ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး သင္ၾကားျပသမႈအားနာခံတတ္သူျဖစ္ရမည္။
Clover Cosmetics & Skincare

Clover cosmeticss and skincare is commited to fulfilling our vision and mission by harnessing its accumulate beauty knowledge for the benefit of society as well as nurturing innovation ,diversity and development in our workforce .

Today ,Clover cosmetics and Skincare is selling over 40 beauty brands raning from cosmetics, skincare fragrance ,body care, hair care. In addition to the various highly quallfied brands , we also continuously aspire to creale uniqued open-sell environment for customer to comfortably experiment with variety of beaulty products .

Clover is a family-owned company founded in April 2015 .We opened the first showroom in AKK Shopping Mall,Thingagyan Township . Over a year later , we have expanded our cosmetics retail business to our second branch in Hle Dan Center , Kamaryut Township .

.

Retail Branches Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Handle merchandising budgeting, credit control , accounting , inventory and expense • Employ,train,develop, supervise and terminate personnel in a retail location • Provide quality service within acceptable productivity ratios • Direct and perform fieldwork , including selling , and building good will • Operate the business for adequate return on investment to keep it financially sound • Responsible and accountable for all environmental and safety compliance at retail • Maintain good relations with local civic leaders, pa ...
Fortune International Limited

Its telecommunication products offerings range from fiber optic cables, to transmission materials, and two way radios. For their services in engineering, Fortune supplies heavy machinery for use in the industrial sectors of the country, ranging from tractors, to water pumps, turbines, to diesel engine parts and equipment for marine communication. Fortune also cares for people’s health, so aside from engineering services, they also deal devices for measuring blood glucose, and radiological equipment such as x-ray films.

As Myanmar is undergoing unparalleled socio-economic changes, Fortune has established itself as one of the country's leading companies. Now, Fortune is providing more than just service for elevators. It has made his mark in the real estate industry by developing a luxury residential complex in Yangon. The company also has dipped into telecommunications, and is one of the leading communications equipment provider in the country.

Fortune had its humble beginnings in the year 1991 with the vision to become an integral part of Myanmar's development. Starting with the installation and servicing of elevators as its core business, Fortune has matured into a diversified organization focused on the proper infrastructure development in Myanmar.

Apply for any of the available jobs at Fortune and join our many divisions! As one of the country's top companies, we have numerous well-rounded opportunities available for the taking. If you're hardworking, knowledgable, a go-getter, and someone who cam get things done, then we'd love to have you on our team. Inquire now!

Research & Development Staff M/F  (1)

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Required skills computer competency, Fitness to manage personal of R & D Department. • Preferably Good interpersonal skill, presentation skill, reporting skill, cooperative, motivated, fast learner. • Modifying existing products and processes and developing new ones; • Can be work as a team, can be work under pressure.
ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းေခါက္ဆြဲအရသာကိုု အႏွစ္ပံုုစံျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားသံုးသည့္အရသာအတိုုင္း လတ္ဆတ္အရသာရွိစြာ စားသံုုးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACECOOK ကုုမၺဏီသည္ အဆင့္ျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုုမၸဏီႀကီးတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏိုုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

We are looking for qualified and talented applicants to fill the vacancy mentioned below. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

ACECOOK MYANMAR CO., LTD is one of the Instant Noodle Company in Myanmar since 2014. To manufacturer semi-finished and finished product of instant noodles, export and sell wholesale domestically those products.

Import and process semi-finished products of instant noodles into finished products export and sell wholesale domestically those products.

Operation Executive

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Strategically plan and manage logistics, warehouse, transportation and customer services • Direct, optimize and coordinate full order cycle • Liaise and negotiate with retailers and consumers • Develop and maintain consistent processes, operating procedures and key performance indicators within department • Manage quality, quantity, stock levels, delivery times, transport costs and efficiency • Arrange warehouse, catalog goods, plan routes and process shipments • Resolve any arising problems or complaints • Supervise, c ...
Advantis Myanmar

Drawing strength from our parent company, we are fully geared to understand the business needs of our many diverse clients better than ever. Our aim is to ensure that you have the means to deliver your promises to your clients, by offering you inspired logistics solutions.

We are a member of the Hayleys Advantis Group, the Transportation and Logistics arm of diversified blue chip conglomerate Hayleys PLC.

A logistics partner that can truly cater to all your needs. That’s what we offer at Advantis, through our end-to-end logistics service offering, be it in air, land or sea we deliver beyond your expectations.

A giant amongst logistics companies in Sri Lanka, with over 50 years of expertise in the transportation and logistics industry, Advantis provides you the advantage you need to succeed.

Factory Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

Factory Manager (Wood Industry) • စက္ရံု တစ္ရံုလံုး၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရမည္။ • ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္Plan မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း စသည့္ အဆင့္မ်ားကို စနစ္တ ...
Zware group Co., Ltd.

Zware Group is made up of individually fast growing companies, learning and moving forward together with shared resources knowledge and networks. Increasing amount of foregin businesses and investments coming into Myanmar, there is a very promising future for a group like Zware, where the internationality of design and standard of work is the utmost priority of the group. Zware group is run by foregin educated and experienced Myanmar professionals, which has become our strength in collaborating with foreign clients, designers, contractors, developers, manufactures and suppliers. Consistantly, Zware Group has been emphasizing on building reputation and earing respect through great team work and reliable infrastructure. Zware group focus might only be on the development of Myanmar for the coming years as there is plenty of room for growth, however, management policy makes sure that we do not loose sight on the future expansion possibilities of International markets.

.

.

.

Factory Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

Factory Supervisor (Wood Industry) • စက္ရံု တစ္ရံုလံုး၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရမည္။ • ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္Plan မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း စသည့္ အဆင့္မ်ားကို စနစ္ ...
Zware group Co., Ltd.

Zware Group is made up of individually fast growing companies, learning and moving forward together with shared resources knowledge and networks. Increasing amount of foregin businesses and investments coming into Myanmar, there is a very promising future for a group like Zware, where the internationality of design and standard of work is the utmost priority of the group. Zware group is run by foregin educated and experienced Myanmar professionals, which has become our strength in collaborating with foreign clients, designers, contractors, developers, manufactures and suppliers. Consistantly, Zware Group has been emphasizing on building reputation and earing respect through great team work and reliable infrastructure. Zware group focus might only be on the development of Myanmar for the coming years as there is plenty of room for growth, however, management policy makes sure that we do not loose sight on the future expansion possibilities of International markets.

.

.

.

Office Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• Type documents and reports • Maintain office filing • Update and maintain database • Maintain and ensure stocks level • Distribute necessary stocks throughout whole country • Check day to day calls
K.T.Z Company

.

.

Our slogan is “Providing Better Life for the People.” K.T.Z Co., Ltd, the entrepreneur distributor in pharmaceutical market in Myanmar established since 1994 and We, now have 300 employees all over the country. In additional, We are expending to huge market of electrical products distribution in both Yangon and Mandalay with numbers of electrical products.

.

Sales Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• Sales Supervisor (Electrical Products) • To help grow our business in Electrical Sales Department we are looking for a Sales Supervisor - Electrical Products - Myanmar. • As Sales Supervisor, you will be directly responsible for developing the electrical products market in the Myanmar (Including Yangon, Mandalay). • You will focus on building sales channels through local distributors, contractors, lighting and electrical consultants, wholesalers, system integrators and professional end-users. • You have an understanding of the ( ...
K.T.Z Company

.

.

Our slogan is “Providing Better Life for the People.” K.T.Z Co., Ltd, the entrepreneur distributor in pharmaceutical market in Myanmar established since 1994 and We, now have 300 employees all over the country. In additional, We are expending to huge market of electrical products distribution in both Yangon and Mandalay with numbers of electrical products.

.

CV Maker
Spare Part Associate

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• Responsible to perform all the transaction processes in Spare-part store. • Responsible to prepare and order all the necessary spare parts for all of the complexes. • Responsible to prepare and order all the necessary spare parts for all of the PM processes for complexes. • Ensure all of the physical quantities in the Spare-part store and records are correct. • Ensure to store all of the sparer-parts are in right, minimum and maximum, quantities. • Responsible to follow up the spare parts which are ordered from the supplier a ...
Myanmar Japan Tobacco Co., Ltd.

We are a member of the Japan Tobacco Group of Companies (JT), a leading international tobacco product manufacturer. Today, our company has over 27,000 employees, and operations in 120 countries. Our headquarters are in Geneva, Switzerland. Our diverse employee base is made up of over 100 nationalities building careers at JTI that span our worldwide operations. We are a truly international business.

Internship Program

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• This is two month internship program and we will provide hands-on, career specific experience through full time work. • All intern can get allowance for working days. • For the complement of our internship program, we will give certificate for every intern. • Qualified intern - Possible Permanent position in JTI or our business partners.
Myanmar Japan Tobacco Co., Ltd.

We are a member of the Japan Tobacco Group of Companies (JT), a leading international tobacco product manufacturer. Today, our company has over 27,000 employees, and operations in 120 countries. Our headquarters are in Geneva, Switzerland. Our diverse employee base is made up of over 100 nationalities building careers at JTI that span our worldwide operations. We are a truly international business.

Office Staff

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• ရုံးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရမည္။ • အထက္လူႀကီးမွ တာ၀န္ေပးအပ္လာေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။
Lynx Trading Co., Ltd.

Products are imported from Korea, Sole distributor of Kung Jung I&C Co., Ltd. LYNX provides for Towing Service cooperation with Traffic Police at Municipal Area, Yangon. Transform to in land logistic company and transport the Auto Mobile, Tele communication Tower, it's accessories, Heavy machinery, Consumer goods and base on Yangon for nation wide. Our main business are In Land logistic, Cosmetic & Skin care from oversea. Cosmetic & skin care have over (1000) varieties of products such as “JULIA’’ & VOV (LG Group) from Korea. LYNX’s major concern is to provide satisfactory service to the customers regarding logistic with well trained professional operation team. We always try to give our services with Best price, Right time, Trust & Safety service to customers.

.

Lynx was registered and set up as a wholly local-owned enterprise, formerly known as Lynx Trading Co., Ltd ( literal translation ). LYNX provides the Technology and Equipment to convert CNG Vehicles. Besides, as LYNX is the sole distributor of ISO holder of Galileo Company in Argentina and Deltech company of Germany, its products has obtained certificate compliance with low and ultra-low emission standard issued by recognized international agencies.

.

Accounting Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• Handle full spectrum of financial and cost accounting (Account Receivable , Account Payable,General ledger, etc.) • Responsible for day to day finance and accounts operations • Perform full set of accounts and ensure timely closing accounts • Review and approve payment vouchers and journal entries • Perform cash flow forecasting ,budgeting and working closely with the operation • Budgeting and controlling Expense • Support GM in ensuring that inter company cost allocation are in line with management • Duty on Payroll an ...
Clover Cosmetics & Skincare

Clover cosmeticss and skincare is commited to fulfilling our vision and mission by harnessing its accumulate beauty knowledge for the benefit of society as well as nurturing innovation ,diversity and development in our workforce .

Today ,Clover cosmetics and Skincare is selling over 40 beauty brands raning from cosmetics, skincare fragrance ,body care, hair care. In addition to the various highly quallfied brands , we also continuously aspire to creale uniqued open-sell environment for customer to comfortably experiment with variety of beaulty products .

Clover is a family-owned company founded in April 2015 .We opened the first showroom in AKK Shopping Mall,Thingagyan Township . Over a year later , we have expanded our cosmetics retail business to our second branch in Hle Dan Center , Kamaryut Township .

.

Office Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• Good communication skills , Good attitude
Tharaphu Soe Myint Company Limited

Under the leadership of the proprietor U Soe Myint and the assistance of the expertise knowledge of the technicians, the company works for the welfare of the local farmers and peasants.

The aim of the company is to supply the local farmers and peasants with good-quality agricultural products at affordable prices and to share a firm place in the farming market fulfilling the needs of the local farmers.

Tharaphu Soe Myint Co., Ltd is a private-owned company which deals with agricultural merchandize. Situated within the spacious compound of Thirimon Plaza (Bayintnaung), the company imports and sells a wide variety of foreign-made agricultural machines and tools ranging from the tractors through engines to pumps. The company also exports local products such as Green Maung Bean, Black Mat-pe, Yellow Maize, Red Kidney Bean etc. to its associates in Singapore, Malaysia, India, Pakistan and UAE.

Distribution Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• Must have good communication skill
SP Bakery Myanmar

SP Bakery offers the right candidates with real opportunities to realize their full potential. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

SP Bakery is seeking personnel who are looking to join a dynamic company with excellent growth prospects.

SP Bakery was originated from 'San Pya Confectionery' from Mogok, well known as Ruby Land. In 2008, SP Bakery was renamed from 'San Pya Confectionery' and expanded to Mandalay. Currently, SP Bakery has a chain of 6 retail outlets in Mandalay, and with the presence in Mogok. SP Bakery provides premium quality products manufactured from the finest ingredients around the world together with advanced production technology. SP Bakery is expanding to mass production market in 2015 while centralized production plant is developing in progress.

SP Bakery has confidence in research and development processes in order to bring more advanced production technology and support the consumers’ preferences.

Admin Assistance

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• Able to rate with government office • Must have good communication skill • Ability to communicate with Customers and staff in a professional and efficient manner • Cheerful and outgoing personality
SP Bakery Myanmar

SP Bakery offers the right candidates with real opportunities to realize their full potential. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

SP Bakery is seeking personnel who are looking to join a dynamic company with excellent growth prospects.

SP Bakery was originated from 'San Pya Confectionery' from Mogok, well known as Ruby Land. In 2008, SP Bakery was renamed from 'San Pya Confectionery' and expanded to Mandalay. Currently, SP Bakery has a chain of 6 retail outlets in Mandalay, and with the presence in Mogok. SP Bakery provides premium quality products manufactured from the finest ingredients around the world together with advanced production technology. SP Bakery is expanding to mass production market in 2015 while centralized production plant is developing in progress.

SP Bakery has confidence in research and development processes in order to bring more advanced production technology and support the consumers’ preferences.

Admin Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• Good communication skills
CITCC(Myanmar) Co.,Ltd.

.

.

An internationalized large professional comprehensive communication construction group enterprise affiliated to China Communications Services Corporation Limited under China Telecom.

.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

FACE 24 Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS