Jobs In Myanmar
Load...

I.E.M Co., Ltd.

I.E.M Co., Ltd.
Address
အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း, တာေမြၿမိဳ႕နယ, ရန္ကုန္
Industry
Trading
No. Employees
201-500

Current opportunities

Stock Controller - Warehouse

Logistics & Supply Chain Jobs

2 Days, Full time , Trading

• မႏၱေလးရံုးခြဲတြင္ရွိေသာ Warehouse / Store မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Stock Control တာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
.

.

.

.

Admin Executive

Admin, Secretarial & PA jobs

2 Days, Full time , Trading

• Admin လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • သြက္လတ္တက္ၾကြ၍ admin လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေ ...
.

.

.

.

Logistics Executive

Logistics & Supply Chain Jobs

2 Days, Full time , Trading

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

Tender Specialist

Admin, Secretarial & PA jobs

2 Days, Full time , Trading

• ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားျပီး စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းရွိသူ။ • ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကို ျပီးေျမာက္ေအာင္နည္းလမ္းရွာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ။
.

.

.

.

Senior M & E Engineer

Engineering & Technical jobs

2 Days, Full time , Trading

• Leadership Skill & Negotiation Skill အထူးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • Site Management ႏွင့္ Documentation ပိုင္းကၽြမ္းက်င္ႏွံစပ္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

CV Maker
Sales Executive & Sales Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

2 Days, Full time , Trading

• လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေနရာေဒသမေရြး မိမိတို႕၏ product မ်ားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိဌာနႀကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • Customer မ်ားႏ်ွင့္ အ ...
.

.

.

.

Service Engineer

Engineering & Technical jobs

2 Days, Full time , Trading

• Perform indoor and outdoor services of UPS/AVS at customer sites in Yangon and remote areas • Execution of survey & calculation for estimated load of UPS/AVS at customer sites in Yangon and remote areas • Perform test and repair UPS,AVS,VSD and other electrical devices at service center and main warehouses of company • On-site installation and commissioning of new UPS,AVS, VSD and other electrical products at customer sites in Yangon and remote area • Technical support to customers for their requirements of electrical appli ...
.

.

.

.

Master Of Engineering Graduate

Engineering & Technical jobs

2 Days, Full time , Trading

• အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

Sales Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

2 Days, Full time , Trading

• လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေနရာေဒသမေရြး မိမိတို႕၏ product မ်ားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိဌာနႀကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရါက္ေပးရမည္။ • Customer ႏွင့္ အဆင္ေျ ...
.

.

.

.

MBA / MPA Graduate

Business Management Jobs

2 Days, Full time , Trading

• အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

Distribution

Logistics & Supply Chain Jobs

2 Days, Full time , Trading

• ၾကိဳးစားမႈအေပၚမူတည္၍ ရာထူးလစာႏွင့္အျခားခံစားခြင့္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ • ရံုးႏွင့္နီးသူ ၊ အပင္ပန္းခံႏိုင္သူ ၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရွိသူ ၊ ရိုးသားၾကိဳးစားမည့္သူမ်ားကို ဦးစားေပးပါမည္။
.

.

.

.

Admin Deputy Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

2 Days, Full time , Trading

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

Distribution Supervisor

Logistics & Supply Chain Jobs

2 Days, Full time , Trading

• Electrical Product မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိလွ်င္ ဦးစားေပးမည္။ • ကားေမာင္းတတ္ျပီး ကားေမာင္းလိုင္စင္ရွိလွ်င္ဦးစားေပးမည္။
.

.

.

.

Lighting Designer

Engineering & Technical jobs

2 Days, Full time , Trading

• Should be able to co-ordinate and teamwork with the sales team at the front end and the marketing and technical team at the back end to bring the best lighting solutions to customers faster than competitors. • Area of coverage will be as allocated and job will require travelling to other cities in Myanmar. • Should be conversant in / have aptitude for lighting design and application/lighting softwares and ACAD.
.

.

.

.

Assistant Sales Manager

Sales & Marketing Jobs

2 Days, Full time , Trading

• အခ်ိန္ေပးႏိုင္သူ /ခရီးသြားႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • မိမိတာ၀န္ယူေရာင္းခ်ေပးရသည္႕ Product မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Sales Plan ေရးဆြဲျခင္း၊ Sales Team ကိုဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ Sales Target မ်ား ျပည္႕မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္႕ Sales Function မ်ားေ ...
.

.

.

.

Showroom Sales Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

28 Days, Full time , Trading

• ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ျပီး Presentation ေကာင္းသူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

28 Days, Full time , Trading

• စကားေျပာေျပျပစ္သူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈ႔ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

Project Assistant Manager

Project Management Jobs

28 Days, Full time , Trading

• Leadership Skill & Negotiation Skill အထူးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

Project Co-ordinator

Project Management Jobs

28 Days, Full time , Trading

• BQ / Estimate ႏွင့္ Design ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္။ Project ဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဌာနၾကီးမွဴး၏ ညႊန္ၾကားခ ်က္အတိုင္းေဆာင္ရါက္ရမည္။
.

.

.

.

Project Manager

Project Management Jobs

28 Days, Full time , Trading

• Leadership Skill & Negotiation Skill အထူးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

Marketing Assistant Manager

Marketing & PR jobs

28 Days, Full time , Trading

• IEM Co.,Ltd. ကျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည့္ Electrical Product မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Marketing Functions မ်ားအားေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
.

.

.

.

Sale Engineer

Sales & Marketing Jobs

29 Days, Full time , Trading

• Solar Accessories ( သုိ႔ ) Cable Wire (သို႔) UPS (သို႔) Generator ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
.

.

.

.

ERP System Technician

Engineering & Technical jobs

29 Days, Full time , Trading

• အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

Sale Executive

Sales & Marketing Jobs

29 Days, Full time , Trading

• Solar Accessories ( သုိ႔ ) Cable Wire (သို႔) UPS (သို႔) Generator ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
.

.

.

.

Assistant Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

30 Days, Full time , Trading

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Mandalay ရံုးခြဲတြင္သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
.

.

.

.

Sales Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

30 Days, Full time , Trading

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Mandalay ရံုးခြဲတြင္သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
.

.

.

.

Sale Admin Assistant

Sales & Marketing Jobs

30 Days, Full time , Trading

• အလုပ္ကိုေရရွည္ျမဲျမံစြာလုပ္လိုသူ ၊ ပညာလိုလားသူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • တာေမြ၊ ရန္ကင္း ၊ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေနသူမ်ားအား ဦးစားေပးစဥ္ ...
.

.

.

.

Sales Manager

Sales & Marketing Jobs

30 Days, Full time , Trading

• အခ်ိန္ေပးႏိုင္သူ /ခရီးသြားႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • မိမိတာ၀န္ယူေရာင္းခ်ေပးရသည္႕ Product မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Sales Plan ေရးဆြဲျခင္း၊ Sales Team ကိုဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ Sales Target မ်ား ျပည္႕မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္႕ Sales Function မ်ားေ ...
.

.

.

.

FIND JOB IN MYANMAR BYWHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS