Jobs In Myanmar
Load...

စက္ရံု ၾကီးၾကပ္ M  (1)

19.8.2020, အခ်ိန္ၿပည့္ , Consulting / Professional Services
ကုမၸဏီ: Recyglo Co., Ltd.
Job Category
Consulting / Professional Services
No of Employees
11-20
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Vision
To become a leading waste management solution platform in Southeast Asia that produces zero waste and zero carbon footprint.

Mission
To process material in a safe, non-hazardous manner with an aim to keep the world environmentally clean.

Purpose
Introduce a waste management system in Southeast Asia to develop a proper waste management and recycling culture.- Fully aircon
- high-speed internet
- Free flow coffee
- good toilets
- easy access to transportation
- monthly phone bill allowance
- table tennis access
- learning opportunities
- monthly refreshment activity- Flat and Flexible
- Innovate
- Learning
- Leadership

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
- ပလပ္စတစ္စက္ရံုရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စက္ရံု၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားအား ၾကီး ၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
- စက္ရံုရွိ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။
- စက္ရံု၏လံုျခံဳေရးႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားသန့္ရွင္းေရးတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
- စက္ရံု၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား နွင့္ ထူူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားအား သက္ဆို္င္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားသို႔ တင္ျပ အစီရင္ခံရမည္။
- သက္ဆို္င္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအားလို္က္နာရမည္။
- အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကို္င္နို္င္သူျဖစ္ရမည္။

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
- အသက္ ၃၀ မွ ၅၀ အတြင္း က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ျပီး သြက္လက္ျဖတ္လတ္ရမည္။
- စက္ရံုမ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။
- ရန္ကုန္ရြာသာၾကီး စက္မႈဇံု အနီးတ၀ိုက္ ေနထိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) စက္ရံုတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
- ရုိးသားၾကိဳးစားျပီး ဦးေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
- အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။
- တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔တစ္ခုရထားရမည္။


ဘာသာစကားမ်ား ၿမန္မာ (Excellent/ Native speaker)

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ Accomodation ကို ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္တည္ေနရာ ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
ေနရာေဒသ: Yangon Region

ကမ္းလွမ္းထားေသာလစာ 300000 - 700000 Ks အတြက္ လ

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Manufacturing jobs
Company Industry: Waster Management and recycling
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: စာခ်ဳပ္
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 19/8/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

684 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Consulting / Professional Services

- ပလပ္စတစ္ စက္ရံုရွိ စက္ပစၥည္းမ်ားအားေကာင္းစြာ လည္ပတ္ ႏုိင္ရမည္။ - ရုိးသားၾကိဳးစားျပီး အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ - စက္ရံုရိွ စက္ပစၥည္းမ်ားသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ စက္ရံုလံုျခံဳေရး မ်ားတြင္ ကူ ...
Vision To become a leading waste management solution platform in Southeast Asia that produces zero waste and zero carbon footprint. Mission To process material in a safe, non-hazardous manner with an aim to keep the world environmentally clean. Purpose Introduce a waste management system in Southeast Asia to develop a proper waste management and recycling culture.

- Fully aircon - high-speed internet - Free flow coffee - good toilets - easy access to transportation - monthly phone bill allowance - table tennis access - learning opportunities - monthly refreshment activity

.

- Flat and Flexible - Innovate - Learning - Leadership

684 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 300 000 - 700 000 Ks, Consulting / Professional Services

- ပလပ္စတစ္စက္ရံုရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စက္ရံု၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားအား ၾကီး ၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ - စက္ရံုရွိ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ - စက္ရံု၏လံုျခံဳေရးႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားသန္ ...
Vision To become a leading waste management solution platform in Southeast Asia that produces zero waste and zero carbon footprint. Mission To process material in a safe, non-hazardous manner with an aim to keep the world environmentally clean. Purpose Introduce a waste management system in Southeast Asia to develop a proper waste management and recycling culture.

- Fully aircon - high-speed internet - Free flow coffee - good toilets - easy access to transportation - monthly phone bill allowance - table tennis access - learning opportunities - monthly refreshment activity

.

- Flat and Flexible - Innovate - Learning - Leadership

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
စက္ရံု ၾကီးၾကပ္ M  (1)
Recyglo Co., Ltd.
Yangon Region
684 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS