Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: One Cloud Co., Ltd.
Job Category
Computer / IT
No of Employees
21-50
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Make us your reliable vendor and have a greatest contribution from us. With our expertise and track record, you can be assured of receiving quality infrastructure and services. Network Infrastructures, Data Management & Security, Outsourcing, Data Center. Solutions, Virtualization Solutions and Electronic Data Processing."One Cloud Technology" is a System Integrator and founded in 2015, providing all about IT Solutions, IP Network Designs and System Integration__ building reliable. We are also committed to building lasting relationships and will go the extra miles in ensuring continuous support and upgrading for your network environment.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Interact and negotiate with vendors, outsourcers, and contractors to secure system-related products and services
• Integrate servers and systems including storage, database, e-mail systems, DNS and DHCP systems, Apache web server, IDS, backup servers, monitoring tools such as Zabbix, Solar wind, Cacti, Nagios and their associated software into enterprise systems.
• Ensure system connectivity of all servers, shared software, groupware, and other applications.
• Create and maintain documentation as it relates to system configuration, mapping, processes, and service records.
• Monitor and test system performance; prepare and deliver system performance statistics and reports.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• At least 2 years and above of System Engineer.
• Qualification BCSC and equivalent . Must be a certification RHCE and equivalent
• Lead technical discussion and meeting with customer for regular and ad-hoc basic
• Prepare incident reports, including findings with analysis for customers to ensure SLA to customers
• Provide orientation and training to end users for all modified and new systems.
• Willing to work in extended hours and on duty as needed.
• Willing to travel based on duty roaster and if required.
• Ability to work with customers on resolution of technical issues under pressure.
• Proven experience in overseeing the design, development, and implementation of software systems, applications, and related products.
• Proven experience with systems planning, security principles, and general software management best practices.

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ Alone Township, Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: IT/Computing Jobs
Company Industry: Computer/IT
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 9/4/2021

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

System Engineer

IT/Computing Jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Computer / IT

• Interact and negotiate with vendors, outsourcers, and contractors to secure system-related products and services • Integrate servers and systems including storage, database, e-mail systems, DNS and DHCP systems, Apache web server, IDS, backup servers, monitoring tools such as Zabbix, Solar wind, Cacti, Nagios and their associated software into enterprise systems. • Ensure system connectivity of all servers, shared software, groupware, and other applications. • Create and maintain documentation as it relates to system configuration, ...
Make us your reliable vendor and have a greatest contribution from us. With our expertise and track record, you can be assured of receiving quality infrastructure and services.

Network Infrastructures, Data Management & Security, Outsourcing, Data Center. Solutions, Virtualization Solutions and Electronic Data Processing.

"One Cloud Technology" is a System Integrator and founded in 2015, providing all about IT Solutions, IP Network Designs and System Integration__ building reliable.

We are also committed to building lasting relationships and will go the extra miles in ensuring continuous support and upgrading for your network environment.

Project Manager

Project Management Jobs

299 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Computer / IT

• The Integration Project Manager will oversee the technical direction, coordination, implementation, execution, and completion of development operation initiatives, ensuring consistency with company strategy, commitments, and goals. The ideal candidate is highly detail-oriented and organized; a motivated self-starter, with excellent communication and facilitation skills; can work effectively with a wide range of personalities, and is comfortable in a highly technical environment. Ensure all projects are completed according to any underlying ...
Make us your reliable vendor and have a greatest contribution from us. With our expertise and track record, you can be assured of receiving quality infrastructure and services.

Network Infrastructures, Data Management & Security, Outsourcing, Data Center. Solutions, Virtualization Solutions and Electronic Data Processing.

"One Cloud Technology" is a System Integrator and founded in 2015, providing all about IT Solutions, IP Network Designs and System Integration__ building reliable.

We are also committed to building lasting relationships and will go the extra miles in ensuring continuous support and upgrading for your network environment.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
System Engineer
One Cloud Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
Software Engineer
StarVision
Yangon (Rangoon)
253 ေန႔မ်ား
System/Network Engineer
T3K Technology Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
258 ေန႔မ်ား
Cloud Engineers
Myanmar Information Technology Pte. Ltd. (MIT)
Yangon (Rangoon)
270 ေန႔မ်ား
Sales Admin
Shopmyar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
308 ေန႔မ်ား
System & Network Administrator
Host Link IT Solution
Yangon (Rangoon)
358 ေန႔မ်ား
Junior M&E Engineer
Aquamarine Ecotourism Development Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
Today
System Operations Engineer
Global Technology Co., Ltd (Global Net)
Yangon (Rangoon)
Today
M & E maintenence Engineer M  (5)
Synergy Plus Co., Ltd
Yangon Region
2 ေန႔မ်ား
Network Engineer M  (5)
V Net - Mandalay Internet Service Provider
Mandalay Region
3 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS