Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED
Job Category
Retail / Wholesale
No of Employees
51-100
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Good communication skills.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• အသက္၂၅ မွ ၃၀ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္
• တကၠသိုလ္တခုခုမွဘြဲ႕ရၿပီးသူျဖစ္ရမည္
• LCCI level 3 ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္
• Senior Accountant level ျဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံ အနည္းဆုံး၃ႏွစ္ရွိရမည္
• Trading ကုမၸဏီမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံရွိဖူးသူျဖစ္ရမည္
• မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရွိ ႐ုံးခြဲတြင္ (၂)ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးရမည္

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ Room1, Building 31 Corner of Sabal St and Kantkaw St ,Bolaneaungmingalar Qtr,Tamwe Tsp ,Yangon.
For Mandalay
ေနရာေဒသ: Mandalay City

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Accountancy Jobs
Company Industry: Retail/Wholesale
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 27/9/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Digital Marketing Specialist

Media,Digital & Creative jobs

201 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale
Accountant

Accountancy Jobs

201 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale
HR & Admin Executive

HR,Training & Recruitment jobs

201 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale
Sale Representative

Sales & Marketing Jobs

201 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• နယ္ခရီးသြားလာနိုင္ရမည္ • ႐ုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔ရမည္ • စကားေျပာသြက္လက္ၿပီးခ်ိဳသာယဥ္ေက်းရမည္ • team work ႏွင့္ အလုပ္ကိုတက္ႂကြစြာလုပ္ကိုင္နိုင္ေသာလူငယ္မ်ားအားလုံးကိုႀကိဳဆိုပါသည္
NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED

.

.

NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED

.

Credit Collector

Accountancy Jobs

201 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale
CV Maker
Modern Trade Sales Supervisor

Sales & Marketing Jobs

201 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale
Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

201 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Photoshop , Illustrator ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးျပဳနိုင္ရမည္။ • Creative idea ျဖင့္ဖန္တီးမႈမ်ားအား အႏုပညာဆန္စြာေသသပ္လွပရမည္။ • Social Media Facebook Page မ်ား ႏွင့္ Vinyl စသည္ျဖင့္ အမ်ားနဲ႔မတူဆန္းျပားသည့္ Idea မ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ • Team ျဖင့ ...
NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED

.

.

NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED

.

Sale Manager

Sales & Marketing Jobs

201 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Sale Plan, Sale Strategy, Sale Tracking တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲ၍၊ အေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္နိုင္သူ။ • Sale Team အဖြဲ႕သားမ်ားအား၊ တက္ႂကြစြာ ဦးေဆာင္မႈေပးနိုင္သူ။ • မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးလိုအပ္သည့္ အေျခခံ Soft Skills ႏွင့္ ICT Skills မ်ားျပည့္စုံသူ။ • Sale Targets ဦ ...
NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED

.

.

NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED

.

Regional Sales Supervisor

Sales & Marketing Jobs

249 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိၿပီး မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား စည္းစနစ္က်က် အုပ္ခ်ဳပ္စီမံနိုင္ရမည္ • Can go on business trips • ယာဥ္ေမာင္းကၽြမ္းက်င္ရမည္ • တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိရမည္ • သြက္လက္ခ်က္ခ်ာမႈရွိရမည္
NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED

.

.

NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED

.

Office Staff

Admin, Secretarial & PA jobs

249 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Computer(Word,Excel,Internet,Email)ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္ • ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္လုပ္ကိုင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္
NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED

.

.

NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED

.

Sales Drive

Sales & Marketing Jobs

249 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED Accountant
NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED
Mandalay City
201 ေန႔မ်ား
Junior Accountant M/F  (1)
V Net - Mandalay Internet Service Provider
Mandalay Region
Today
Junior Accountant (Code-40333) F  (5)
Dagon Glory Co., Ltd.
Yangon Region
Today
Accountant -Paragon Construction
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Assistant Chief Accountant M/F  (1)
Trust Venture Partners Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Accountant M/F  (1)
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.
Yangon Region
2 ေန႔မ်ား
Junior Accountant M/F  (1)
Polymer Company Limited
Yangon Region
2 ေန႔မ်ား
Senior Accountant
Blue Ribbon Trading Company Limited
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
Junior Accountant (NFF)
Nilar Group Of Companies
Shan State
2 ေန႔မ်ား
Senior Accountant
Power Light Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS