Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: AIZAWA Myanmar Co.,Ltd.
Job Category
Manufacturing
No of Employees
51-100
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
AIZAWA Myanmar Co.,Ltd.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Participating in developing electrical systems at HT / LT cable installation and transformer installation.
• Evaluating system's safety, reliability and performance.
• Responsible for solving technical problems and estimating costs and time.
• Complete other tasks assigned by management.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Must be graduated with AGTI (EP) or BE (EP).
• At least 5 years experience in HT / LT cable installation & Transformer installation.
• Male, age , around 30 years old.
• Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet ,Email.
• Have a driving license.
• Able to travel to local areas.
• Excellent in team working spirit.

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female.
• Salary is negotiable.

အလုပ္တည္ေနရာ No.374 Ward ,No.49 ,Watayar Industrial Zone,Shwe Pyi Tar Township,Yangon.
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Electrical Engineering Jobs
Company Industry: Manufacturing
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 14/7/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Digital Marketing Assistant Manager

Media,Digital & Creative jobs

754 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing
Electrical Engineer

Electrical Engineering Jobs

754 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Participating in developing electrical systems at HT / LT cable installation and transformer installation. • Evaluating system's safety, reliability and performance. • Responsible for solving technical problems and estimating costs and time. • Complete other tasks assigned by management.
.

.

AIZAWA Myanmar Co.,Ltd.

.

QC Manager

Engineering & Technical jobs

754 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Inquire and provide to maintain of the batching plant to be strong. • Assigned in duty in QC team and corporate with other team. • Trial mixing tests for difference types of mix design , collected the trail mix test results and analysis of mix • design, collected the trial mix test result and analysis of mix design. • Analysis and evaluation of strength test results of Concrete . • In charge and manage to QC department.
.

.

AIZAWA Myanmar Co.,Ltd.

.

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

754 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing
Chief Accountant

Accountancy Jobs

755 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Handle full spectrum of financial and cost accounting role. • Responsible for day to day finance and accounts's operations in manufacturing. • Perform a full set of accounts and ensure timely closing of accounts. • Perform operation cost forecasts / budgets, cost tracking, monitoring and controls. • Responsible for timely monthly financial statements , payments, cash- flow management reporting to director. • Review and approve payment vouchers & journal entries. • Perform cash- flow forecasting, budgeting and working c ...
.

.

AIZAWA Myanmar Co.,Ltd.

.

CV Maker
Operation Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

755 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Collaborate with sales and logistic team to solve immediate day to day operational issues. • Managing, coaching, developing of operation team. • Ensure that production process run reliably and efficiently. • Managing & coordinating the necessary operations (Production, transportation, distribution, customer relation) • Work with line managers and subordinate to implement the company's polices and goals. • Ensure all employees follow industry standard health & safety guidelines. • Making supervising , training and m ...
.

.

AIZAWA Myanmar Co.,Ltd.

.

Junior Accountant

Accountancy Jobs

755 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Process journal entries to ensure all business transactions are recorded. • Update accounts receivable and issue invoices. • Update accounts payable and perform reconciliations. • Assist in the processing of balance sheets, income statements and other financial statements according to legal and company accounting and financial guidelines. • Assist with reviewing of expenses, payroll records etc. as assigned. • Update financial data in databases to ensure that information will be accurate and immediately available when ne ...
.

.

AIZAWA Myanmar Co.,Ltd.

.

Senior Accountant

Accountancy Jobs

755 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Daily checking cash receipt and payment voucher • Daily operation, analyse & report the data of expenditure and income • Checking fixed asset register with Excel & MYOB Software • Daily, weekly and monthly report to CA • Preparing timely and accurate monthly financial statement • Preparing monthly consolidated financial statement • Controlling expenses of outlet , stock balance & cost of goods sold
.

.

AIZAWA Myanmar Co.,Ltd.

.

756 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing
756 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Graphic Designer
Polymer Company Limited
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
Admin Manager M  (2)
Nilar Group Of Companies
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Modern Trade Manager
Roger Quest International
Yangon (Rangoon)
396 ေန႔မ်ား
Chinese Translator
Myint Dachan Co.,LTD.
Yangon (Rangoon)
418 ေန႔မ်ား
Industrial Engineering Manager
EMC Manufacturing Limited.
Yangon (Rangoon)
723 ေန႔မ်ား
Marketing Manager
Proven Technology Industry Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
740 ေန႔မ်ား
Assistant IT Manager
Deco-Land Co.,Ltd.
Yangon (Rangoon)
741 ေန႔မ်ား
Boiler Maintenance
De Heus Myanmar
Yangon (Rangoon)
742 ေန႔မ်ား
Senior Admin Executive
Pocari Sweat
Yangon (Rangoon)
747 ေန႔မ်ား
Accountant
Asahi Loi Hein Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
750 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS