Jobs In Myanmar
Load...

Junior Catering & Beverages Assistant (M&AS)

20.7.2020, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities
ကုမၸဏီ: MPRL E&P Pte Ltd
Job Category
Energy / Utilities
No of Employees
201-500
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
MPRL E&P Pte Ltd.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Jr. Catering & Beverages Assistant will responsible for Operation, Cash control and Calculating Food Cost & Ground Stock of Catering Project Site.
• Send transfer note to Camp Boss after checking vouchers
• Make clearance submitted case if vouchers and transfer notes are complete.
• Handle daily cash control
• Draw cash in finance and case running task of CB Dept. occasionally.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Ask request order from Camp Boss and check requested items with stock and consumption, then edit request order if necessary.
• Submit request order and get Management’s Approval after audited according to Office Procedure.
• Inquiry price and to make order foodstuff
• Cooperate with our dept.’s purchaser and loading team to supply foodstuff to Catering Projects on time by Boat, Flight and Car.

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female.
• Salary is negotiable.

အလုပ္တည္ေနရာ 623 Pyay Road,Kamayut Township Yangon,Yangon,Myanmar.
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: FMCG jobs
Company Industry: Energy/Utilities
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 20/7/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Handy Man

Architecture & Design jobs

759 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• Repairs defects and/ or renovates interior/ exterior building surfaces and surroundings • Able to operate the service lift if required • Able to work in material handling if required • Executing specific applications to concrete surfaces (plaster, paint) and/ or cutting to size and replacing damaged fixtures (facial boards, door and window frames, etc.) using hand held tools. • Able to follow the safety producer and work with PPE. • Periodically, the employee may be expected to perform assigned duties and tasks not covered in ...
.

.

MPRL E&P Pte Ltd.

.

760 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• Jr. Catering & Beverages Assistant will responsible for Operation, Cash control and Calculating Food Cost & Ground Stock of Catering Project Site. • Send transfer note to Camp Boss after checking vouchers • Make clearance submitted case if vouchers and transfer notes are complete. • Handle daily cash control • Draw cash in finance and case running task of CB Dept. occasionally.
.

.

MPRL E&P Pte Ltd.

.

Technician

Engineering & Technical jobs

760 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• Control systems & equipment installed at the building • Perform daily preventive maintenance task assigned by Engineer • Make a checklist as assigned from the shift Engineer and Senior Engineer • Follow company rules and regulations • Investigate & repair equipment as requested by tenants • Fully inspect all mechanical systems including electrical related parts • Keep detailed records of maintenance work of building and write down on record book. • Operate the on/off the switches for electrical lighting, PA, Air ...
.

.

MPRL E&P Pte Ltd.

.

Senior Extra Low Voltage (ELV) Engineer

Engineering & Technical jobs

761 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• Provide technical support to external and internal tenants • Good attitude, communication and interpersonal skills • Strong team working and leadership skills, with an ability to motivate others and communicate to management team • Flexibility, positive minded and an ability to compromise • Willingness to accept responsibility and work under pressure • High level of attention to detail • Good Technical Skills especially at ELV system and IP base engineering. • Good attitude and ability to take initiative in work • Go ...
.

.

MPRL E&P Pte Ltd.

.

Junior Operations Officer

Admin, Secretarial & PA jobs

762 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• To arrange the delivery of all services to ensure Service Contractors meet the Agreed Delivery Levels for the Client and Tenants in the Building • To ensure optimum satisfaction of all occupiers of the Facilities • Inspect and Maintain all Building Assets • Prepare Monthly Report on Cleaning, Other Contractors Performance related with Engineering and Tenants Facilities • Handle Lost and Found • Inspect and report BMO storage conditions • Set a meeting with the Security Contractor and Cleaning Contractor every month • R ...
.

.

MPRL E&P Pte Ltd.

.

CV Maker
Engineering Supervisor (Civil)

Engineering & Technical jobs

762 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

The Engineering Supervisor (Civil) - Facilities Management liaise with the nominated Facilities Management companies to ensure that all services are provided as per Vantage Tower’s standards and as per agreed policies and procedures. - Able to follow the safety procedure and work with PPE. - Responsible for Planning, Schedules, Conducting and Coordinating the Technical Aspects of the Project. - Study construction drawing details and coordinate with consultants (Structure, Archi and M&E) and sub-contractors before c ...
.

.

MPRL E&P Pte Ltd.

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS