Jobs In Myanmar
Load...

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ (၅) မ်ိဳး

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-HRM-Employee-Stress-Management-JobsInYangonကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ (၅) မ်ိဳး

 

စာဖတ္သူပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ာ။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ၿပီး စိတ္ခြန္အားကိုတိုးတက္ေစႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို‌ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ - 

 

၁။ စိတ္ဖိစီးမႈရွိေနေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ digital helpdesk တစ္ခု ထားရွိေပးျခင္း

 

Forced isolation ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အခက္ခဲဆုံးေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားထဲက တစ္ခုကေတာ့ လူသားမ်ားဟာ ယခုအခါ စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို အကန႔္အသတ္နဲ႔သာရရွိႏိုင္ေတာ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ဖက္တြင္ လူသားမ်ားဟာ လြန္စြာစိတ္ဂဏွာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေၾကာက္႐ြံ႕လြန္ျခင္း တို႔ကို COVID-19 ျဖစ္ပြားစဥ္ကာလတြင္ ခံစားလာရႏိုင္ေျခရွိေနတဲ့အတြက္ စိတ္ကုထုံးပညာရွင္မ်ားကိုလိုအပ္မႈဟာ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေျခရွိေနပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ေတာ့ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ lockdown ခ်ထားမႈေတြေၾကာင့္ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းရွိမေနေတာ့ပါဘူး။ 

ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလြန္အမင္းစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျဖစ္လာျခင္းမွ ကူညီကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ စိတ္က်န္းမာေရးအေထာက္အကူ ကုထုံးဆရာဝန္မ်ားကို digital channel မ်ားကေနတဆင့္ ဌားရမ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

Snapclarity ဆိုသည္မွာ အသုံးျပဳရလြယ္ကူေသာ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ platform တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုအရာက ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈစီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းၿပီးေနာက္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္ရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Snapclarity တြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားရွိလာပါက တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ digital coach တစ္ဦးကိုလဲ ရရွိ ႏိုင္သည့္အျပင္ သင့္ကုမၸဏီအတြက္ MyCare team ကိုလဲ action plan တစ္ခု ေရးဆြဲခိုင္းႏိုင္ပါေသးတယ္။ 

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားအျပင္ ဒီ app ဟာ စိတ္ဂဏွာမၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ား၊ စိတ္က်ေရာဂါ၊ ညဘက္အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္ျခင္းနဲ႔ ေဆးအလြန္အကြၽံသုံးစြဲမႈျပႆနာမ်ားအတြက္လဲ အသုံးဝင္မႈရွိေနပါေသးတယ္။ 

 

၂။ တရားထိုင္ရာတြင္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားေပးႏိုင္ေသာ platform တစ္ခု 

 

တရားထိုင္ျခင္းဟာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကိုစီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ကိုလဲ ကူညီေပးႏိုင္သလို၊ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ေကာင္းမြန္ေသာအမူအက်င့္ မ်ားကို ေမြးျမဴေပးႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ဂဏွာမၿငိမ္ျဖစ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကို ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ 

အဆိုပါ app က ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအလုပ္စမလုပ္မွီ၊ သူတို႔ရဲ႕ အားလပ္ခ်ိန္၊ သူတို႔အိပ္စက္မႈမျပဳမွီအခ်ိန္၊ အစရွိသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ သူတို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ တရားထိုင္မႈျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္အေပၚမူတည္၍ သင့္ကို အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ notification မ်ားေပးပို႔ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

Headspace ဆိုသည္မွာ သိပၸံပညာအေျချပဳ တရားထိုင္ေရးအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုအရာက တစ္ေန႔လုံးအတြင္း တိုေတာင္းေသာ တရားထိုင္ခ်ိန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Headspace ဟာ ယခုဆိုရင္ U.K အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ (NHS) နဲ႔ လက္တြဲလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး NHS ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို စိတ္ဖိစီးမႈဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲေရးအကူအညီမ်ားနဲ႔ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးေနလွ်က္ရွိသလို၊ Workday ဟာဆိုရင္လဲ Headspace နဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္းကပဲ လက္တြဲလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 

သင့္အေနနဲ႔ ထို app ကို သုံးမၾကည့္ရေသးပါက ထို app က သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ဘယ္လိုေတြစီမံခန႔္ ခြဲေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္အသုံးျပဳၾကည့္သင့္ပါတယ္။ 

 

၃။ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕အသံကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕စိတ္ဖိစီးမႈအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ app 

 

လူေတြေျပာၾကားတဲ့အသံအေနအထားမ်ားဟာ သူတို႔ကသင့္ကိုေျပာၾကားေပးႏိုင္တဲ့အေၾကာင့္အရာမ်ားအျပင္ သူတို႔ ဘယ္လိုခံစားေနရသလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တန္ဖိုးရွိတဲ့သဲလြန္စမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ 

သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ အိမ္မွတဆင့္အၿမဲတမ္းအလုပ္လုပ္ၾကရာတြင္ voice call မ်ားကိုေတာ့ ေျပာၾကားၾကရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ တယ္လီဖုန္းေပၚကျဖစ္ျဖစ္၊ VoIP ေပၚကျဖစ္ျဖစ္၊ Zoom ကဲ့သို႔ေသာ SaaS application မ်ားကျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ဒီ စကားဝိုင္းမ်ားတြင္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ျခင္းဟာ သင့္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕စိတ္ခံစားမႈအေျခအေနကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ေစမွာျဖစ္ၿပီး စိတ္ပူရႏိုင္တဲ့ မူမမွန္မႈမ်ားကိုလဲ ေစာလွ်င္စြာ သိရွိႏိုင္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

Nemesysco ဆိုတဲ့ စိတ္ခံစားမႈရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးနဲ႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရး platform ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ Layered Voice Analysis (LVATM) နည္းပညာအေပၚအေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ LVA ဟာဆိုရင္ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ စကားမ်ားေျပာဆိုရာတြင္ background မွ အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္သလို record ျပဳလုပ္ထားတဲ့ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကိုလဲ ျပန္လည္ေလ့လာႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္လုံၿခဳံေရးေပၚလစီစည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔ အညီ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕စိတ္ဖိစီးမႈအေျခအေနမ်ားကိုေဖာ္ျပႏိုင္မယ့္ ဒီအရာမ်ားကိုအသုံးျပဳၾကည့္လိုက္ပါ။

မ်က္ႏွာအမူအရာမ်ားနဲ႔၊ ကိုယ္အမူအရာမ်ားကို အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုႏိုင္ဖို႔အတြက္ မန္ေနဂ်ာမ်ားရွိမေနတဲ့အခ်ိန္တြင္ Nemesysco က သင့္ကို ထိုအမူအယာမ်ားကို အကဲျဖတ္ေပးႏိုင္ေစၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ေတာင္ရိပ္မိျခင္းမရွိတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၄။ Social fitness tracker

 

လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုရဲ႕ အလုပ္နဲ႔မသက္ဆိုင္ေသာ စကားစမည္ေျပာဆိုျခင္းေတြကို COVID-19 ကာလတြင္ အိမ္မွတဆင့္အလုပ္လုပ္ေနရေသာဝန္ထမ္းမ်ားက ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျမင့္တက္လာႏိုင္ၿပီး၊ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈျပန္လည္ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့စနစ္တစ္ခုလည္း ရွိမေနပါဘူး။

Social fitness tracker တစ္ခုဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ပုံမွန္အားကစားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေပးႏိုင္ မည့္ digital အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ၿပီး ထိုေနရာတြင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအျပန္အလွန္ႏွစ္သိမ့္ အားေပးမႈမ်ားကိုလဲ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

MoveSpring ဆိုတဲ့ app တစ္ခုဟာဆိုရင္ တစ္ေန႔တာကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေလ့က်င့္ေရးမ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈအေသးစား မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးထားၿပီး leaderboard တစ္ခုကိုထားရွိထားကာ အၿပိဳင္အဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ ပန္းတိုင္ (milestone) မ်ားအျပင္ digital sticker မ်ားကိုလဲ ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီဂ သင့္ရဲ႕အသင္းကေလွ်ာက္လွမ္းထား တဲ့ စုစုေပါင္းေျခလွမ္းမ်ားဟာ စုေပါင္းရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကိုျပည့္မွီေစရန္အတြက္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအရာက ဥပမာအားျဖင့္ သင္တို႔အေနနဲ႔ အိမ္တြင္းအလုပ္မ်ားကိုၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္စဥ္သြားလာရတဲ့ေျခလွမ္းမ်ားကို ေသျခာစြာေရးဆြဲထားတဲ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ့ေနရာတြင္ အသုံးဝင္လာႏိုင္ပါတယ္။ 

သင့္အေနနဲ႔ MoveSpring ကိုအသုံးျပဳၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ရွိလာေစရန္ တည္ေထာင္ျပဳလုပ္ ေပးႏိုင္ၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ တစ္ဦးတည္းအထီးက်န္ေနတယ္လို႔ ထင္ျမင္ရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရလာဒ္ အေနနဲ႔ အိမ္မွတဆင့္အလုပ္လုပ္ရ ရာတြင္ ပိုမိုၿပီးစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၅။ ဝန္ထမ္းစိတ္ဖိစီးမႈစီမံခန႔္ခြဲေရးကို စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမႇင့္ေရးအကူပစၥည္းမ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံအသုံးခ်ျခင္း

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာအရာမ်ား ျပည့္ႏွက္လာတာနဲ႔အမွ် လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေစမယ့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္က စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမႇင့္ေရးအကူကိရိယာအသစ္တစ္ခုကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳလိုပါက စိတ္ဖိစီး မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး ထိုအရာကိုကူညီေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ေစမည့္ အကူကိရိယာတစ္ခုကိုပါဝင္ထည့္သြင္း ထားႏိုင္ပါက ပိုမို၍အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ - ထိုအရာက သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္လုပ္ရတဲ့ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕အဆုံးတြင္ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈအေျခ အေနျပ ၫႊန္းကိန္းတစ္ခုကို ေရးသြင္းဖို႔ခိုင္းေစႏိုင္ၿပီး ထိုအရာက သင့္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ေယ်ဘူယ်စိတ္ဖိစီးမႈအဆင့္ မ်ားကို ပိုမို၍သိရွိႏိုင္ေစဖို႔ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကိုေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမႇင့္ေရး plaform ေပၚတြင္ ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Bitrix ဟာ ယခုအခါတြင္ Welltory နဲ႔ လက္တြဲလိုက္ ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ Bitrix24 ကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕ smartphone ကင္မရာေပၚသို႔ လက္တင္လိုက္ျခင္းမွ်အားျဖင့္ တိုင္းတာ၍ရႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ Bitrix2 ဟာ အသုံးျပဳသူရဲ႕ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းကြဲျပားမႈကိုတိုင္းတာၿပီး သူတို႔ဟာ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားျပား ေနသလဲဆိုတာကို တိုင္းတာႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါတိုင္းတာႏႈန္းကိုလဲ Bitrix dashboard ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မွန္ကန္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ တိုက္တြန္းႏိုင္ေစရန္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Fourteen Star Network Co., Ltd.

Fourteen Star Network Co., Ltd.

“To Be The Best Service Leader for Medical Devices” .Fourteen Star Network Company (FSN) has founded in 2004 in Myanmar. FSN distributes medical devices and equipment. FSN has mostly provided ima...
Show the postings (22)
Ve Ve Soft Drinks Factory

Ve Ve Soft Drinks Factory

..The Green Circle Co., Ltd,a food and beverage company was founded in 1997. Green Circle engages in manufacturing, marketing, Sale, and distribution. The company comprises beverages such as soft drin...
Show the postings (9)
Koe Koe Tech IT Social Enterprise

Koe Koe Tech IT Social Enterprise

Myanmar is exceptional among developing countries in that it appears poised to completely leapfrog feature phones and go straight to smartphones. Android smartphones in distribution in Myanmar already...
Show the postings (20)
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd

Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd

With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.Starting from Distr...
Show the postings (43)


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS