Jobs In Myanmar
Load...

Best answers to tough interview questions

by Admin


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: interview job Myanmar1.Which of the jobs you have held you liked least?

The interviewer is trying to trip you up. It is likely that your work experience contained a certain amount of repetition and drudgery, as all early jobs in the business world do. So, beware of saying that you hated a particular job ‘because it was boring’. Avoid the negative and say something along these lines: ‘All of my jobs had their good and bad points, but I’ve always found that if you want to learn, there’s plenty to be picked up every day. Each experience was valuable’. Then describe a seemingly boring job, but show how it taught you valuable lessons or helped you hone different aspects of your personality profile.

 

2.What university did you attend and why did you choose it?

The university you attended isn’t as important as your reasons for choosing it – the question is trying to examine your reasoning processes. Emphasize that it was your choice and that you didn’t go there as a result of your parents’ desires or because generations of your family have always gone there. Focus on the practical. ‘ I went to X University in London – it was a choice based on practicality. I wanted a university that would give me a good education and prepare me for the real world. It has a good record for turning out students fully prepared to take on responsibilities in the real world. It is [ or isn’t] a big university, but/and it has certainly taught me some big lessons about the value of [ whatever personality values apply] in the real world of business.’

If the interviewer has a follow-up question about the role your parents played in selection of your college or university, be wary- he or she is plumbing your maturity. It is best to reply that the choice was yours, though you did seek the advice of your parents once you had made your selection and that they supported your decision.

 

3.Are you looking for a permanent or temporary job?

The interviewer wants reassurance that you are genuinely interested in the position and won’t disappear in a few months to pursue postgraduate studies in Paris. Try to go beyond saying simply ‘yes’. Explain why you want the job. You might say, ‘Of course, I am looking for a permanent job. I intend to make my career in this field and I want the opportunity to learn the business, face new challenges and learn from experienced professionals.’ You will also want to qualify the question with one of your own at the end of your answer: ‘Is this a permanent or a temporary position you are trying to fill?’ Don’t be scared to ask. The occasional unscrupulous employer will hire someone fresh out of college or university for a short period of time – say, for one particular project – and then let him or her go.

 

4.We have tried to hire people from your university before and they never seem to work out. What makes you different?

Here’s a stress question to test your poise and analytical skills. You can shout that, yes, of course you are different and can prove it. So far, though, all you know is that there was a problem, not what caused the problem. Respond this way: ‘First, may I ask you exactly what problems you’ve had with people from this background?’ Once you know what the problem is (if one really exists at all – it may just be a ploy to test your poise), then you can illustrate how you are different, but only then. Otherwise, you run the risk of your answer being interrupted with, ‘Well, that’s what everyone else said before I employed them. You haven’t shown me that you are different.’

 

5.I’d be interested to hear about some things you learnt at university that could be used on the job

While specific job – related courses could form part of your answer they cannot be all of it. The interviewer wants to hear about ‘real-world’ skills, so oblige by explaining what the experience of college taught you rather than a specific course. In other words, explain how the experience honed your relevant personality profiles. ‘Within my subject, I tried to pursue those courses that had most practical relevance, such as…. However, the greatest lessons I learnt were the importance of …..’ and then list your personality profile strengths.


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


GNC Myanmar Co.,Ltd

GNC Myanmar Co.,Ltd

The company is the sole distributor of worlds' No 1 brands, GNC (made in USA) and LAC (made in Japan) and operates retail stores spanning throughout Myanmar. The company which is dedicated to help M...
Show the postings (11)
DHL Global Forwarding Myanmar

DHL Global Forwarding Myanmar

Vision: Our Purpose Our Guiding Principle Our Customer PromiseDHL Global Forwarding Myanmar was opened in August 2013 and is providing freight forwarding services, international supply chain servic...
Show the postings (2)
United Logistics Team Co.,Ltd.

United Logistics Team Co.,Ltd.

.Vision To be the world leader in Logistics & supply chain services by - Offering Just-In-Time & Door- To -Door services to our customers - Expanding our network - Globalizing our service...
Show the postings (10)
CJ Foods Myanmar Co., Ltd.

CJ Foods Myanmar Co., Ltd.

Bibigo gets its name from a mash-up of Korean “bi-bi-da” (“to mix”) and English “to-go”, reflecting both its food and social characteristics, it seeks to play a leading role in demystifyin...
Show the postings (34)


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon Tips

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS