Jobs In Myanmar
Load...

အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္တဲ့သူကုိ မည္သုိ႔ခန္႔မည္နည္း

by Admin


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: work potential job fair persistent brave 

 

သင္သာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ သင့္ရဲ႕အလုပ္ခြင္မွာ သင့္အေနနဲ႕ လုပ္ငန္းကုိ အမွန္တကယ္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူေတြကုိသာ ခန္႕ထားခ်င္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲ့လုိလုပ္ငန္းကုိ အမွန္တကယ္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ရမွာက သင့္တာဝန္ျဖစ္ျပီးေတာ့ အဲလုိေရြးခ်ယ္ဖုိ႕ဆုိတာ လည္း အမွန္ေတာ့လြယ္ကူတဲ့အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ မလြယ္ကူေပမယ့္လည္း မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အလုပ္မ်ိဳးေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဆုိ သင့္အေနနဲ႕ သင့္အတြက္အေကာင္းဆုံးလက္တဲြေဖာ္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေကာင္းမ်ိဳး၊ လုပ္ငန္းကုိအမွန္တကယ္ျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ လူမ်ိဳးကုိေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဘယ္လုိအခ်က္အလက္ေတြကုိ အသုံးျပဳျပီးအကဲခတ္မလည္း၊ ဘယ္လုိအရာေတြကုိ အသုံးခ်မလဲဆုိတာကုိ လက္ရွိလူသားအရင္းအျမစ္အဖဲြ႕အစည္းေတြမွ အေတြ႕အၾကံဳရင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံျပီး ေရးသားထားတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္..။

ပထမဆုံး အပုိင္း ၃ ပုိင္းခဲြျပီးစဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ ပထမတစ္ပုိင္းကေတာ့ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမေခၚခင္ စီစစ္တဲ့ Pre-Screnning အပုိင္းရယ္၊ ေနာက္တစ္ပုိင္းကေတာ့ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္တဲ့အပုိင္းရယ္၊ အင္တာဗ်ဴးျပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တဲြအပိုင္းရယ္ဆုိျပီးေတာ့ေပါ့။ ပထမအပိုင္းကုိ အရင္ဆုံးၾကည့္မယ္ဆုိရင္ -

စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းေတြကုိ သတိထားၾကည့္ေပးပါ။

လူတစ္ေယာက္ သင့္ဆီမွာအလုပ္လာေလွ်ာက္ျပီဆုိရင္ အနည္ဆုံးသူ႕ဆီက အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကုိ လက္ခံရရွိမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ Cover letter မ်ိဳး၊ သူ႕ရဲ႕ လူမႈ႕ကြန္ရက္မ်က္ႏွာစာ Linked In မ်ိဳး အစရွိသျဖင့္ကုိ သင့္အေနနဲ႕ သိရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲ့လုိေနရာေတြမွာ သတိထားၾကည့္ေပးရမယ့္ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းေတြကေတာ့ create, produce, influence, accomplish, lead အစရွိတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အလုပ္ကုိျပီးေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္သူေတြ သုံးေလ့ရွိတဲ့စကားစုကလည္း "I" ဆုိတာျဖစ္ျပီး "we" ကုိ သိပ္သုံးေလ့မရွိတာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္းကုိ ၾကည့္ေပးပါ။

အရင္ကလုပ္ငန္းခြင္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ိဳးမွာျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သူမ်ားဟာ သင့္ရဲ႕အခုလုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္မ်ိဳးရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူအျဖစ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်မ်ားစြာရွိပါတယ္။

 

 

လုပ္ငန္းျပင္ပစြမ္းေဆာင္မႈေတြကုိလည္း ၾကည့္ေပးပါ။

ထူးခၽြန္သူအမ်ားစုဟာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိပဲ အခ်ိန္ေပးတတ္ေလ့မရွိပါဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္အျပင္ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ပညာရွင္အသင္းအဖဲြ႕လုိမ်ိဳး၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖဲြ႕လုိမ်ိဳး အစရွိသျဖင့္ေတြမွာလည္း တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ိဳးမွာ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြၾကည့္ရႈတာမ်ိဳးျပဳလုပ္ကာ သူတုိ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပ စြမ္းေဆာင္မႈ အျပဳအမူေတြကုိ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဒုတိယအပုိင္းအေနနဲ႕ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္တဲ့အပုိင္းကုိ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္။

စြမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးတာကုိ ေျပာျပခုိင္းပါ။

ပထမအဆင့္ျပီေနာက္ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႕ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္တဲ့အခါ သူတုိ႕ကုိ ယခင္က စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့အရာေတြကုိေမးျမန္းပါ။ ထုိသုိ႕ေမးျမန္းရာမွ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေတြကုိ ဥပမာအေနနဲ႕ေျပာျပခုိင္းပါ။ ထူးခၽြန္တဲ့သူအမ်ားစုဟာ ယခင္က ေကာင္းမြန္တဲ့စြမ္းေဆာင္မႈေပါင္းမ်ားစြာရွိမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ အဲ့ဒီေမးခြန္းကုိ ေကာင္းမြန္စြာေျဖဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိတဲ့သူဆုိရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ သိပ္စဥ္းစားစရာလုိမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ထိေရာက္ေသာေမးခြန္းမ်ားဆက္လက္ေမးျမန္းပါ။

မွန္ကန္ထိေရာက္တဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြဟာ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႕ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈေတြကုိ ေမးျမန္းျပီးတဲ့အခါ သင့္အေနနဲ႕ သူ႕ကုိ ဆက္လက္ျပီး နက္နက္နဲနဲတူးဆြတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြထပ္ေမးပါ။ ဥပမာအားျဖင့္- သင့္အေနနဲ႕ သင့္ရဲ႕ဘဝမွာ အၾကီးမားဆုံးလုိ႕ဆုိလုိ႕ရမယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးကုိ ေသခ်ာေျပာျပေပးပါ...။ သင့္ယခင္အဖဲြ႕အစည္းမွာ သင့္အေနနဲ႕ အေရးပါတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ လုပ္ကုိင္ခဲ့ရတယ္လုိ႕ထင္ျမင္ပါလား၊ ဘာလုိ႕လဲေျပာျပေပးပါ...။ သင္ရူးရူးမူးမူးလုပ္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းကုိေျပာျပေပးပါလား...။ အစရွိသျဖင့္ ေမးခြန္းေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္အေကာင္းဆုံး အေထာက္အကူေပးမယ့္ ေမးခြန္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခက္အခဲတစ္ခုကုိ ေျဖရွင္းခုိင္းတာမ်ိဳး လုပ္ခုိင္းပါ။

သာမန္အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းတာအျပင္ သင့္အေနနဲ႕ သူ႕ကုိ အင္တာဗ်ဴးရဲ႕အစီအစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႕ သတ္မွတ္ကာ အခက္အခဲတစ္ခုကုိ ေျဖရွင္းခုိင္းတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခုိင္းႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္- သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီကုိ ပုိမုိလူသိမ်ားလာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလည္းဆုိတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးေမးျမန္းျပီး သူ႕ကုိ ျပဳလုပ္မယ့္ စီမံခ်က္အစီအစဥ္၊ ဘယ္လုိျပဳလုပ္မယ္၊ ဘယ္နည္းလမ္းေတြအသုံးျပဳမယ္၊ အစရွိသျဖင့္ စဥ္းစားခုိင္းကာ ရလဒ္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

တတိယအပုိင္းျဖစ္တဲ့ အင္တာဗ်ဴးျပီးတဲ့ေနာက္ ဘာေတြဆက္လုပ္သင့္လည္းဆုိတာ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္။

Follow-up ျပဳလုပ္ေပးပါ

သင့္ဆီအလုပ္လာေလွ်ာက္တဲ့သူဟာ တကယ္သာ သင့္ရဲ႕အဖဲြ႕အစည္းကုိ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ေပးမယ့္ အရည္အခ်င္းမ်ိဳးရွိတယ္ဆုိရင္၊ သူ႕ကုိျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားတာမ်ိဳးဟာ ၄၈ နာရီအတြင္းျဖစ္သင့္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႕သင့္အေနနဲ႕ ၄၈ နာရီအတြင္း တျခားအလုပ္မ်ားစြာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း အေျဖျပန္မေပးႏုိင္ေသးေတာင္ သင့္အေနနဲ႕ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံကာ သင့္ရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈကုိ ျပန္လည္ျပသမယ့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ိဳးတစ္ခုခုျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။

ေထာက္ခံခ်က္ေပးသူေတြကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ အလုပ္လာေလွ်ာက္သူရဲ႕ ေလွ်ာက္လႊာမွာပါတဲ့ သူ႕ကုိေထာက္ခံခ်က္ေပးတဲ့ အရာရွိ၊ မန္ေနဂ်ာအဆင့္သူေတြကုိ ဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ သူ႕ကုိေမးခဲ့တဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳး၊ သူစြမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးတဲ့အရာေတြကုိ ျပန္လည္ေမးျမန္းတာမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႕သာ အဲ့ဒီေထာက္ခံခ်က္ေပးသူေတြဆီမွ ေကာင္းမြန္တဲ့ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈမ်ိဳး၊ ေထာက္ခံမႈမ်ိဳးမရွိရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္မႈေတြျပဳလုပ္ဖုိ႕လုိမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူေတြကုိ ခန္႕အပ္တယ္ဆုိတာ သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း အႏုပညာတစ္ရပ္လုိ႕ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်မွတ္ရင္း ေလ့က်င့္မႈေတြကေနသာ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ားစြာရရွိျပီး မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားစြာကုိ အေကာင္းဆုံးတုံ႕ျပန္ႏုိင္သူမ်ားဟာ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း သင္ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ရလဒ္မ်ိဳးကုိ ရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


La Pyae Wun Co.,Ltd

La Pyae Wun Co.,Ltd

Our company vision is to develop our work efforts in real estate managements and construction. In which we solely believe that the key to success is having a goal and effectively working everyday to r...
Show the postings (11)
M9 Public Co., Ltd.

M9 Public Co., Ltd.

M9 Public Co., Ltd.’s 21st Century Vision is ‘’To be the best distributor for promoting customer living standards by offering high quality and modern products, together with great customer servi...
Show the postings (11)
Blue Ribbon Trading Company Limited

Blue Ribbon Trading Company Limited

Our Mission -To provide marketing and distribution services for our principals’ brands through a dictated sales and marking team. -To offer quality health care and personal care products enhancin...
Show the postings (4)
GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

..GMO-Z.comACE, jointly established by GMO Internet Group from Japan and ACE Data Systems in Myanmar, specializes in Domain, Hosting and SSL with its sale purpose to provide the needs of various resel...
Show the postings (7)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS