Jobs In Myanmar
Load...

What recruiters really mean by that?

by Admin


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: career job answer job description overqualified job experienceWhether it’s in a job description, at an interview, or during a follow-up phone call or email, the messages recruiters send can often seem like generic stock phrases. But instead of writing them off completely, why not try and dig deeper and find out what they really mean?

To help reassure you, here are six of the most annoying things recruiters say, and what they actually might mean:

 

1. ‘You’re overqualified for this position…’

 

What you think it is: ‘We’d rather find someone we can pay less to do the same job’

What the recruiter actually means: We want to make sure this job is enough for you’

Although this may seem like a negative accusation, that’s not always the case.

The employer just wants you to convince them that you’ve really considered the role – and that don’t see it as a step down in your career.

To help convince them, talk about what really interests you about the company, along with your career goals, and show you’ve done your research and know what the job entails.

Then, you can turn being seen as overqualified, into being a keen, enthusiastic candidate with a range of skills and experience to offer.

 

2. ‘You’re underqualified for this position…’

 

 

What you think it is: ‘We expect you to have gained experience without any experience’

What the recruiter actually means: ‘Prove to us that you’re not underquolified’

Which is the phrase that everyone without a long history of relevant work experience hates to hear.

Luckily, it’s also a great chance to prove the interviewer wrong.

Instead of focusing on the areas you’re lacking experience in, refer the interviewer’s attention to your strong points. Because showing confidence in your abilities to do the job can make all the difference when it comes to whether an employer will consider you or not.

And never be tempted to apologise. Sorrys should strictly be reserved for accidental tripping and falling scenarios.

 

 ‘We’ll keep your CV on record for future roles…’

 

What you think it is: ‘We’re never going to look at your CV again’ 

What the recruiter actually means: ‘We’ll get back in touch if a suitable vacancy comes up. But we can’t guarantee it will happen’

After hearing this, you’re probably left wondering whether they’re telling the truth, or they’re just trying to spare your feelings.

Chances are, it could be a bit of both. And although they probably will keep your CV for future reference, this doesn’t mean that another relevant job will ever come up. It also doesn’t mean that they’ll keep it on record forever.

You’ll just have to secretly hope the person they hired instead of you turns out to be terrible. 

‘We’ve got a few more interviews left…’

 

What you think it is: ‘We’ll have forgotten about you by the end of the week’ 

What the recruiter actually means: ‘We want to let you know when you’re likely to hear back’

Competition is scary – and knowing you’re up against a lot of other candidates can make you feel like you have no chance of standing out.

But in reality, this statement isn’t meant to scare you. The interviewer is simply keeping you informed on what the next steps are, and letting you know when you’re likely to hear back (which is likely to be when they’ve finished interviewing).

 ‘We work hard, but we also play hard’

 

What you think it is: ‘We’re trying so hard to convince you that we aren’t dull’

What the recruiter actually means: ‘We have a sociable workplace culture’

This phrase could make you think a few things.

One being that they don’t have a lot to offer in terms of the role, so they’re distracting your attention, and another being that they’re just keen on getting you on board so they’re overcompensating.

OR, they could just genuinely be trying to tell you that they’re a sociable workplace – and want to know if that works for you.

And although somewhere where people use hashtags in speech might not be everyone’s idea of a great place to work, at least their openness gives you a better idea of what working there will really be like.

 

‘We have an exciting new opportunity…’

 

What you think it is: ‘We have no idea if this opportunity is right for you. But it’s worth a shot’

What the recruiter actually means: We want to learn more about you’

Commonly seen in generic emails from recruiters, this expression often leads to immediate dismissal. And as stock phrases go, it’s up there with the worst.

Not only is it vague and rarely combined with information of what the job actually is, it’s also not very personal. But just because the email doesn’t give anything away, this doesn’t mean the recruiter doesn’t have a job in mind for you.

The idea is to grab your attention so they can actually speak to you, then they’ll be able to learn more about what you actually want and can give you suitable options.

So don’t be too quick to judge, and find out what the job is before you instantly refuse it.

 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

Sales/Office work, Engineering workFORUM8 exerts its force primarily on the development/marketing of software that support civil engineering design, analysis, architectural design, etc. and lately the...
Show the postings (1)
Fair Deal Co., Ltd

Fair Deal Co., Ltd

..Fair Deal Co., Ltd ....
Show the postings (1)
PRO 1 Myanmar Co., Ltd.

PRO 1 Myanmar Co., Ltd.

The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware,...
Show the postings (14)
Lan Thit Innovation Co., Ltd

Lan Thit Innovation Co., Ltd

..We, as Lan Thit Innovation Technology, provide services like recruiting, outsourcing and brand marketing to our clients. We also assist the jobseekers in finding the right opportunity for them. We ...
Show the postings (37)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS