Jobs In Myanmar
Load...

10 Tips to Become a Successful Business Owner

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Successful-BusinessOwner-Tips-JobsInYangonေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာရန္အတြက္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္

 

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားအတြင္း စာေရးသူမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေမးအမ်ားဆုံးေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကက်မယ့္အခ်က္မ်ားဟာ ဘာေတြလဲ? ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ထူေထာင္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ဟာ စာေရးသူအတြက္ေတာ့ ႀကီးမားတဲ့အိမ္မက္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကာလမ်ားအတြင္း သင္ယူေလ့လာႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို www.jobsinyangon.com ကေနတဆင့္ ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ - 

 

၁။ မိမိတို႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့အလုပ္မ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ပါ။ 

သင္ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေနရမယ့္အရာမ်ားအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိေနဖို႔နဲ႔ ထိုအရာမ်ားျပဳလုပ္ေနရသည္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ “ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့အရာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနရပါက ထိုအလုပ္မ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”။ 

 

၂။ “Yes” လို႔ အၿမဲတမ္းေျပာေနတတ္သူေတြထက္ မိမိကိုစိန္ေခၚမႈမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္မယ့္သူမ်ားနဲ႔ အေပါင္းအသင္းျပဳလုပ္ပါ။ 

သင့္အေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုမျပဳလုပ္မွီတြင္ ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ သူတို႔ရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ႐ိုးသားစြာဖြင့္ဟေျပာျပတတ္တဲ့သူမ်ားနဲ႔ အသိအကြၽမ္းဖြဲ႕ထားပါ။ မိမိၾကားခ်င္တဲ့အရာမ်ားကိုသာ ေျပာၾကားတတ္တဲ့သူမ်ားကိုေရွာင္ရွားပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမခ်မွတ္မွီတြင္ ခက္ခဲမႈရွိလာႏိုင္တဲ့ေနရာမ်ားကို သိရွိထားဖို႔က အေရးႀကီးလွပါတယ္။ 

 

၃။ မိမိရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။

မိမိတို႔ဦးေဆာင္ရတဲ့ team ဟာ မိမိအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားနဲ႔ က်ရႈံးမႈမ်ားကို ယူေဆာင္လာႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ မ်ားစြာေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက “ငါ့ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလြန္အက်ဴး အလိုလိုက္မိေနသလားလို႔ ေတြးမိတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ကယ္တန္းမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားမရွိပဲနဲ႔ လက္ရွိေရာက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ဘဝကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ေရာက္လာႏိုင္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္တဲ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထူေထာင္ထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုေမာင္းႏွင္ဖို႔သာလိုအပ္ၿပီး တစ္ကယ္တန္းလုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္တဲ့ အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ျဖည့္ဆည္းေပးေနရတာျဖစ္တာကို သတိခ်ပ္ရပါမယ္။ 

 

၄။ မိမိတို႔ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုဝယ္ယူအသုံးျပဳတဲ့ customer မ်ားဘက္မွအျမင္ျဖင့္ အၿမဲစဥ္းစားပါ။ 

ဒီအခ်က္ဟာ Promotion မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ေရာ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ေရာ တန္ဖိုးရွိလာမယ့္ အခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ “Customer မ်ားဟာအၿမဲတမ္းမွန္ကန္ေနတယ္” ဟူ၍ယူဆထားဖို႔ထက္ သူတို႔ရဲ႕ဘက္မွ ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္ၿပီး သင္ဟာ customer တစ္ဦးဆိုပါက အျခားေသာသူမ်ားမွ သင့္ကိုဆက္ဆံေစလိုတဲ့ ဆက္ဆံပုံအတိုင္း customer မ်ားကို ျပန္လည္ဆက္ဆံေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၅။ သင့္ရဲ႕ supplier မ်ားအတြက္ 

မည္သို႔ေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ သင္နဲ႔အတူတကြ လုပ္ငန္းအရ ဆက္စပ္ေနေသာသူမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ထားဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္က ထိုသူမ်ားအတြက္ဘာေတြကို ျပန္လုပ္ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကို အၿမဲတမ္းေတြးေတာေနၿပီး သင္တို႔ဟာတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္မွီခိုေနဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို အၿမဲတမ္းသတိျပဳပါ။ အၿမဲတမ္း e-mail ႏွင့္ စာတိုေပးပို႔ျခင္းမ်ားကိုသာျပဳလုပ္မေနပဲ သူတို႔နဲ႔စကားစျမည္မ်ားေျပာ၍ အသိအကြၽမ္းျဖစ္ေစရန္ မိတ္ဖြဲ႕ထားလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သင္အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံရတဲ့အခါ သူတို႔မွ အကူအညီေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 

 

၆။ မိမိရဲ႕အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကိုလည္း ေလးစားမႈရွိပါ။

ဒါဟာအနည္းငယ္ဆန္းၾကယ္ေနပါသလား? ဒါေပမယ့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွာရွိေနတဲ့အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုတိုးတက္မႈရွိလာေစရန္အတြက္ တြန္းအားေပးေနတဲ့သူမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းအၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားနဲ႔ မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႕ထားႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း ထားရွိသင့္တဲ့ က်င့္ဝတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားရွိႏိုင္မွာျဖစ္သလို တူညီတဲ့ျပႆနာမ်ားနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕လာရပါကလည္း အတူတကြပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ စည္းလုံးျခင္းသည္အင္အားဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၇။ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ထြက္ခြာဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားလည္းခ်မွတ္ထားပါ။ 

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ မိမိရဲ႕ကုမၸဏီကိုေရာင္းခ်ျခင္း (သို႔) မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္လာရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းအတြင္းမွာ ဆက္ခံမႈျပဳလုပ္ရန္အစီစဥ္မ်ားကိုလည္းေရးဆြဲထားလိုက္ပါ။ အခ်ိန္က်လာရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕အေမြအႏွစ္မ်ားကိုကာကြယ္ၿပီး ကိုယ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကိဳးစားအားထုတ္လာရတဲ့လုပ္ငန္းကို တည္ၿမဲမႈရွိေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

၈။ ခိုင္မာတဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့မႈစနစ္တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ပါ။ 

မည္သူမဆို မိမိတို႔ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မယ့္စနစ္တစ္ခုကိုလိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းဟာ အဆမတန္ခက္ခဲလာတဲ့အခ်ိန္မ်ားတြင္ သင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီကို ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္မယ့္ စနစ္တစ္ခုကို လိုအပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကို စိတ္ခြန္အားေပးႏိုင္မယ့္အရာမ်ား၊ ေငြေၾကးအရျပန္လည္ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္း (သို႔) အျခားေသာလုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုကို တည္ေထာက္ထားပါ။ 

 

၉။ က်ရႈံးမႈမ်ားရွိလာတဲ့အခါ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။  

နံပါတ္ ၈ တြင္ သင္ထူေထာင္ထားခဲ့တဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့မႈစနစ္ကိုအသုံးျပဳပါ။ အမွားအယြင္းမ်ားကို လူတိုင္းလုပ္မိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျခားဘယ္သူ႔ကိုမွ အျပစ္မတင္ပဲ မိမိရဲ႕အမွားမ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ပါ။ မိမိတို႔ျပဳလုပ္မိတဲ့အမွားမ်ားမွ လွ်င္ျမန္စြာနာလန္ထႏိုင္ျခင္းနဲ႔ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမယ့္ ခရီးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ပိုမိုသန္စြမ္း၍ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စုံလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၁၀။ အၿမဲတမ္း ျပန္လည္လႉတန္းမႈျပဳလုပ္ပါ။ 

အစပိုင္းမွာေတာ့ သင့္ထံတြင္ ေငြေရာအခ်ိန္ေရာ ရွားပါးေနမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကူညီျခင္းႏွင့္ လႉတန္းျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေကာင္းခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ထံတြင္ပိုလွ်ံလာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီလိုျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ မိမိတို႔အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ ေထာက္တိုင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ တစ္ခုခုျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါ။ ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာလည္း မိမိတို႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ဂုဏ္ယူမႈရွိလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားရရွိလာေစႏိုင္သလို ရွိေနတဲ့ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင့္အေနနဲ႔ အဆိုပါလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ အကူအညီကိုတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ျပန္လည္ရယူဖို႔လိုအပ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒါဟာ အနာဂါတ္အတြက္ မ်ိဳးေစ့ခ်ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


La Pyae Wun Co.,Ltd

La Pyae Wun Co.,Ltd

Our company vision is to develop our work efforts in real estate managements and construction. In which we solely believe that the key to success is having a goal and effectively working everyday to r...
Show the postings (11)
GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

..GMO-Z.comACE, jointly established by GMO Internet Group from Japan and ACE Data Systems in Myanmar, specializes in Domain, Hosting and SSL with its sale purpose to provide the needs of various resel...
Show the postings (7)
PMJ Company Limited

PMJ Company Limited

KT Group

KT Group

Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Mya...
Show the postings (1)
Victory Myanmar Group  Co., Ltd.

Victory Myanmar Group Co., Ltd.

..The Victory Myanmar Group (VMG) was created in 2009 based on organic growth and the acquisition of Mandalay Rum which was established in 1886 which now sells over 1.8 million cartons per year. Our p...
Show the postings (1)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS