Jobs In Myanmar
Load...

15 Kinds of Jobs That Are In Demand and Growing in 2021

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Career-Opportunities-2021-JobsInYangon၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားေနၿပီး ဆက္လက္၍လည္း မ်ားျပားေနဦးမွာျဖစ္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ (၁၅) မ်ိဳး 

 

COVID-19 ကပ္ေရာဂါဟာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစခဲ့ပါတယ္။ ႐ုံးခန္းမ်ားလည္းပိတ္သိမ္းလိုက္ရၿပီး ကံေကာင္းစြာနဲ႔ ဆက္လက္၍အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသးတဲ့သူမ်ားဟာေတာင္မွ Work From Home ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ား၊ video meeting တစ္ခုၿပီးတစ္ခုျပဳလုပ္ရျခင္း၊ အခ်ိဳ႕က အိမ္တြင္စာလုပ္ေနရတဲ့ကေလးမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေပးရျခင္းတို႔နဲ႔ အခ်ိန္မ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရၿပီး သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ယာယီအလုပ္မွ လစာမဲ့ခြင့္ျဖင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းတို႔ကို ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအေနနဲ႔လည္း ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့စြာနဲ႔ ဆက္လက္၍ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိလာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္မ်ားကိုေခၚယူမႈႏႈန္းဟာလည္း လြန္စြာလွ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ LinkedIn မွ “ေခၚယူမႈျမင့္မားလွ်က္ရွိေသာအလုပ္မ်ား” ကို ေလ့လာခဲ့ရာမွာေတာ့ ၂၀၂၀၊ ဧၿပီလမွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ယခင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း တူညီေသာကာလမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ပါက ေခၚယူမႈႏႈန္းအျမင့္မားဆုံးျဖစ္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ၁၅ ခုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေလ့လာသုေသသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ အဆိုပါအလုပ္မ်ားဟာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ဆက္လက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိလာဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါေသးတယ္။ 

ဒီအခ်က္မ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ www.jobsinyangon.com ပရိသတ္ႀကီးအတြက္လည္း အလုပ္အသစ္ကိုရွာေဖြေနသည္ျဖစ္ေစ၊ Talent အသစ္မ်ားကို ရွာေဖြ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းမိတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေန ေ႐ြးခ်ယ္တင္ဆက္ေပးလိုပါတယ္။ ဒီေတာ့ အခုလိုေရပန္းစားေနတဲ့ အလုပ္အကိုင္မ်ားဟာ ဘယ္လိုအလုပ္အကိုင္ေတြမ်ားျဖစ္ေနမလဲဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အတူ ေလ့လာၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါစို႔လားခင္ဗ်ာ။ 

၁။ Business Development and Sales 

Organization မ်ားတြင္ အျမတ္ေငြမ်ားကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေစမည့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ Client မ်ား? Customer မ်ား၊ အျခားေသာလုပ္ငန္းလက္တြဲေဖာ္မ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးအသစ္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည့္ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုႀကီးပြားတိုးတက္မႈမ်ားရွိလာေစမည့္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားကို ရွာေဖြေပးႏိုင္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို အစဥ္အၿမဲလိုအပ္ေနၾကမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ယခုကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႔ဆက္လက္၍ survive လုပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာေစဖို႔အတြက္ ပို၍ပင္လိုအပ္လာႏိုင္ပါေသးတယ္။ 

LinkedIn မွ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရလာဒ္မ်ားအရ အဆိုပါအလုပ္အကိုင္မ်ားကိုေခၚယူမႈႏႈန္းဟာ ၄၅% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

 

၂။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မွ်တစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေရး (Workplace Diversity) နဲ႔ပတ္သက္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား 

ဒီလိုအလုပ္အကိုင္မ်ိဳးကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာထက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေနရာမ်ားတြင္ပိုမိုၿပီး ေခတ္စားလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Diversity, Equity နဲ႔ ပက္သက္၍ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္တတ္တဲ့ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ေရရွည္မွာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ်တစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈႏွင့္ပက္သက္၍ေခၚယူေနေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားဟာ ၉၀% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

 

၃။ ဒီဂ်စ္တယ္မားကတ္တင္း 

ဒီဂ်စ္တယ္မားကတ္တင္းသမားမ်ားဟာ ကပ္ေရာဂါကာလ မစတင္မွီကတည္းက ေခၚယူမႈမ်ားျပားေသာအလုပ္အကိုင္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါနယ္ပယ္အတြင္းရွိကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေခၚယူမႈႏႈန္းဟာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ပိုမို၍ျမင့္မားလာခဲ့ပါတယ္။ LinkedIn ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သင့္ထံတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္မားကတ္တင္းနဲ႔ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရွိေနပါက သင္ဟာအလြန္ပင္ကံေကာင္းသူတစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

LinkedIn မွ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရလာဒ္မ်ားအရ အဆိုပါအလုပ္အကိုင္မ်ားကိုေခၚယူမႈႏႈန္းဟာ ၃၃% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

 

၄။ ဒီဂ်စ္တယ္ Content ေရးသားသူမ်ား 

Content ေရးသားသူမ်ားဟာ ယခင္ကအမ်ားအျပားလိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့အလုပ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုမဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ live performance ပြဲမ်ား၊ social gathering မ်ားနဲ႔ အျခားေသာ activity မ်ားကို ကန႔္သတ္ခံထားရတဲ့အခါတြင္ စာေရးသားသူမ်ားနဲ႔ blogger မ်ားမွ podcaster မ်ားအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ content creator မ်ားကို ေခၚယူမႈႏႈန္းဟာ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ 

LinkedIn မွ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရလာဒ္မ်ားအရ အဆိုပါအလုပ္အကိုင္မ်ားကိုေခၚယူမႈႏႈန္းဟာ ၄၉% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

 

၅။ ပညာေရးနယ္ပယ္ 

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားဟာ လြန္စြာသိသိသာသာကို ေမွ်ာ္လင့္မထားစြာပဲ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္အတူ ပညာေရးက႑တြင္လည္း ႀကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရးနည္းပညာကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ အျခားေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးစားလာရသည္ႏွင့္အတူ ပညာေရးက႑တြင္လည္း လစ္လပ္ေနရာမ်ား မ်ားစြာရွိလာခဲ့ပါတယ္။ 

LinkedIn မွ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရလာဒ္မ်ားအရ အဆိုပါအလုပ္အကိုင္မ်ားကိုေခၚယူမႈႏႈန္းဟာ ၂၀% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

 

၆။ Professional and Personal Coaching 

အကယ္၍သင္ဟာ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ လူမ်ားကို နည္းလမ္းျပသေပးႏိုင္ေသာ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနပါက သင့္ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ေသာခက္ခဲသည့္ကာလမ်ားတြင္ ပိုမို၍လိုအပ္ခ်က္ရွိလာႏိုင္ေနပါတယ္။ 

LinkedIn မွ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရလာဒ္မ်ားအရ အဆိုပါအလုပ္အကိုင္မ်ားကိုေခၚယူမႈႏႈန္းဟာ ၅၁% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

 

၇။ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား 

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ခံစားရတဲ့ ထိခိုက္မႈမ်ားတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားလည္း ပါဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ၄၀% ခန႔္ဟာ စိတ္ဂဏွာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေဆာက္တည္ရာမရျခင္းနဲ႔ စိတ္ဓါတ္က်ေရာဂါမ်ားကို ခံစားခဲ့ရၿပီး ေဆးသုံးစြဲမႈမ်ား၊ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသရန္ႀကိဳးစားျခင္းႏွင့္ အျခား စိတ္ဖိစီးမႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားပိုမို၍ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္းကို ကိန္းဂ႑န္းမ်ားက ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကိုလည္း လိုအပ္မႈျမင့္မားလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ 

LinkedIn မွ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရလာဒ္မ်ားအရ အဆိုပါအလုပ္အကိုင္မ်ားကိုေခၚယူမႈႏႈန္းဟာ ၂၄% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

 

၈။ Engineering နဲ႔ ပတ္သက္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား

Software Engineering နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အလုပ္အကိုင္မ်ားဟာ သာမန္ထက္ပိုမို၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျမန္ဆန္စြာျမင့္တက္လာလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ အေမရိကန္ Bureau of Labor မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကိန္းဂ႑န္းမ်ားႏွင့္ LinkedIn ရဲ႕ သုေသသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ Specialized engineer မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ web developer မ်ား၊ full-stack engineer မ်ားနဲ႔ front-end developer မ်ားကိုေခၚယူမႈဟာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း အထူးသျဖင့္ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

LinkedIn မွ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရလာဒ္မ်ားအရ အဆိုပါအလုပ္အကိုင္မ်ားကိုေခၚယူမႈႏႈန္းဟာ ၂၅% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

 

၉။ User Experience ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ website မ်ား app မ်ားနဲ႔ အျခားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုအသုံးျပဳသည့္ပုံစံႏွင့္ ပတ္သက္၍တာဝန္ရွိေသာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအားလုံးဟာ ယခုအလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္လွ်က္ရွိေနၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေခၚယူမႈႏႈန္းဟာလည္း ၂၀% အထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

 

၁၀။ Data Science နယ္ပယ္ရွိ အလုပ္အကိုင္မ်ား 

Data Science ဟာလည္း ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္းလွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာခဲ့တဲ့ ေနာက္ထပ္အလုပ္အကိုင္ နယ္ပယ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားစြာရွိ အ႐ြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ တြန္းအားအျဖစ္အသုံးခ်ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ လိုအပ္မႈမ်ားရွိေနတဲ့အတြက္ ေဒတာအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားဟာလည္း လိုအပ္မႈျမင့္တက္လာလွ်က္ရွိေနၿပီး ၄၆% အထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

 

၁၁။ Artificial Intelligence ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား 

Data Sciencေသမ်ားမ်ားနဲ႔ နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနၿပီး ေရပန္းစားေနေသာ ေနာက္ထပ္အလုပ္အကိုင္တစ္ခုကေတာ့ Artificial Intelligence နဲ႔သက္ဆိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ Machine learning နဲ႔သက္ဆိုင္ေသာ သုေသသနပညာရွင္ မ်ားနဲ႔ engineer မ်ားကဲ့သို႔ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားဟာလည္း လိုအပ္မႈမ်ားျမင့္တက္လာလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ Software မ်ားကို အမွီသဟဲျပဳေနရတဲ့ ယေန႔ေခတ္မွာ ကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႔ ရႈပ္ေထြးေသာ algorithm မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈရွိလာေစရန္နဲ႔ အသစ္အသစ္ေသာအရာမ်ားကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ - speech recognition မွ recommend ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ software algorithm မ်ားအထိ လိုအပ္မႈမ်ားရွိေနတဲ့အတြက္ အဆိုပါအလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ေခၚယူမႈႏႈန္းဟာလည္း ျမင့္မားလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ 

 

၁၂။ ေခ်းေငြႏွင့္ ပစၥည္းေပါင္ႏွံျခင္း 

Loan ႏွင့္ Mortgaging တြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေခၚယူမႈႏႈန္းဟာလည္း ၅၉% အထိျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ အိမ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား မ်ားျပားလာေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေခ်းေငြအတိုးနည္းပါးေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပိုမို၍ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာၾကျခင္းမွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ 

 

၁၃။ Frontline E-Commerce ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား 

သင့္အေနနဲ႔ ယေန႔ေခတ္တြင္ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ားမွစ၍ အဝတ္အစားမ်ား၊ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားအထိကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ဝယ္ယူျခင္းျပဳလုပ္လိုမွာမဟုတ္ပဲ Online မွသာ ဝယ္ယူအသုံးျပဳေလ့ရွိေနၿပီဆိုပါက E-Commerce နဲ႔ ပတ္သက္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေခၚယူမႈျမင့္တက္လာျခင္းကို အံ့အားသင့္မိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ E-Commerce နဲ႔သက္ဆိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ ေခၚယူမႈႏႈန္းဟာလည္း ၇၃% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

 

၁၄။ Nursing ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကပ္ေရာဂါတစ္ခုအားရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါတြင္ မ်ားစြာေသာဌာနမ်ားတြင္ Nurse မ်ားနဲ႔ Nurse အကူမ်ားကိုလိုအပ္မႈဟာ ျမင့္မားလာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ LinkedIn ရဲ႕ သုေသသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါအလုပ္အကိုင္အတြက္ ေခၚယူမႈႏႈန္းဟာလည္း ၃၀% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

 

၁၅။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ဆရာဝန္မ်ား၊ Nurse မ်ားနဲ႔ အျခားေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကိုလည္း ထို႔နည္းတူပင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ထိုအထဲတြင္ pharmacy technician မ်ား၊ သြားက်န္းမာေရးအကူမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအကူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ လိုအပ္မႈလြန္စြာျမင့္မားလာလွ်က္ရွိေနၿပီး ေခၚယူမႈႏႈန္းဟာ ၃၄% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီ Article ေလးကို ဖတ္ရႈၿပီးေနာက္မွာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အေနနဲ႔ မိမိတို႔နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိလာႏိုင္တဲ့ အလုပ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမယ့္အခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာျဖစ္ၾကဖို႔ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကတိုက္တြန္းလိုပါတယ္လို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

..GMO-Z.comACE, jointly established by GMO Internet Group from Japan and ACE Data Systems in Myanmar, specializes in Domain, Hosting and SSL with its sale purpose to provide the needs of various resel...
Show the postings (9)
Asahi Loi Hein Co., Ltd.

Asahi Loi Hein Co., Ltd.

.Asahi Loi Hein Co., Ltd. is a Joint Venture company one of the leading soft drinks manufacturer which head office in Yangon and factories in Mandalay and Yangon. Asahi Loi Hein Company Ltd., is a gr...
Show the postings (1)
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd

Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd

With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.Starting from Distr...
Show the postings (43)
URC (Myanmar) Co., Ltd.

URC (Myanmar) Co., Ltd.

URC is engaged in a wide range of food-related businesses, including the manufacture and distribution of branded consumer foods and is also in commodities. URC is the leading branded snackfoods and be...
Show the postings (7)
Polyconcept Hong Kong Ltd

Polyconcept Hong Kong Ltd

Skills training related with job; 2. International working environment; 3. Career development in different domain and places; 4. Opportunities to work in different cities and countries; 5. 15 annu...
Show the postings (1)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS