Jobs In Myanmar
Load...

Deciding factor between a Good Manager and a Bad One (Part-1)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Deciding-Factors-Good-Bad-Manager-JobsInYangonေကာင္းမြန္တဲ့ (ေတာ္တဲ့) မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး ဟုတ္/မဟုတ္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ အရာမ်ား (အပိုင္း - ၁) 

 

မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္လာေစႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ဟာ ဝန္ထမ္းတိုင္းရဲ႕ အိမ္မက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ ဒီရာထူးကို လိုခ်င္ၾကတာလဲ? အဓိက ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားက ဘာေတြျဖစ္မလဲ? 

ဒီရာထူးကို လိုခ်င္ေနျခင္းဟာ ရာထူးေနာက္မွာ ကပ္ပါလာမယ့္ လူအမ်ားရဲ႕ ေလးစားမႈကို ခံခ်င္လို႔လား? ဒါမွမဟုတ္ မိမိတို႔ရဲ႕ career လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ မွတ္တိုင္တစ္ခုအေနနဲ႔ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ဖို႔လား? ဒါမွမဟုတ္ ပိုမိုတိုးျမင့္လာမယ့္ လစာေငြကို မက္ေမာၾကလို႔လား? 

ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြထဲကတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ အားလုံးကို လိုလားၾကတဲ့အတြက္ မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ ရာထူးတစ္ခုကို ဝန္ထမ္းမ်ားက လိုခ်င္စိတ္ျပင္းပ်ေနတာပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ ရာထူးတစ္ခုဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္းတြင္ အေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေနရာမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ သင့္ဖက္က လိုအပ္တဲ့အသိပညာနဲ႔ အတတ္ပညာမ်ားလည္းရွိေနၿပီး ရာထူးလည္း တိုးျခင္းခံရၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ www.jobsinyangon.com ကေန မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနနဲ႔ ျပဳလုပ္သင့္တဲ့အရာမ်ားနဲ႔ မျပဳလုပ္သင့္တဲ့အရာမ်ားကို အပိုင္း (၂) ပိုင္းခြဲ၍ တင္ဆက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 

 

ေကာင္းမြန္တဲ့ (ေတာ္တဲ့) မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနနဲ႔ လုံးဝမျပဳလုပ္သင့္တဲ့ အမွားမ်ား - 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံး မိမိတို႔ရဲ႕ career မ်ားကို စတင္ခဲ့စဥ္က အခ်ိန္မ်ားကို ျပန္လည္၍ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ရေအာင္ . . . စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ ယခင္က သာမန္ဝန္ထမ္းဘဝနဲ႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရာတြင္ မ်ားစြာေသာလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ားေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ားအတြင္း ဆိုး႐ြားတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ား၊ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ား အစရွိတဲ့ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္၍ စီမံခန႔္ခြဲပုံမ်ားကိုလည္း မွတ္မိၾကဦးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ 

ယခင္က မိမိတို႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ မန္ေနဂ်ာမ်ားရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံအလြဲမ်ားကိုေရွာင္ရွားျခင္းနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္မ်ားကို စံနမူနာယူျခင္းတို႔ကို ယခုကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္တိုင္က အုပ္ခ်ဳပ္သူေနရာသို႔ ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပဳလုပ္ဖို႔အသင့္ဆုံးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသူမ်ားရဲ႕ ဘယ္အခ်က္ေတြကိုေတာ့ မႀကိဳက္ပဲ ဘယ္အခ်က္ေတြကိုေတာ့ ႏွစ္သက္မႈရွိခဲ့သလဲ? ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ေကာင္းမြန္စြာတြန္းအားေပးႏိုင္တဲ့အခ်က္မ်ားရွိ၊ မရွိ? ခ်ည္းကပ္ရလြယ္ကူမႈ ရွိ၊ မရွိ? အစရွိသည္တို႔ကို ျပန္လည္၍ သုံးသပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ 

ပိုမိုမ်ားျပားလာတဲ့ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မ်ားပိုမို၍ၾကပ္တည္းလာသည္ႏွင့္အမွ် မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ မွားယြင္းမႈကေလးေတြလည္း ျဖစ္လာတတ္တာဟာပုံမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ team ကို ဦးေဆာင္ေနစဥ္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ (ေတာ္တဲ့) မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနနဲ႔ လုံးဝ (လုံးဝ) ကို မျပဳလုပ္သင့္တဲ့ အမွားမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္ . . . 

 

၁။ အေသးစိတ္လိုက္၍ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း (Micromanagement) 

သုေသသီမ်ားရဲ႕ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ၇၉% ေက်ာ္ခန႔္ဟာ အေသးစိတ္ကိုလိုက္၍ စီမံခန႔္ခြဲေနမႈမ်ိဳးကို ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရဖူးတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ အလုပ္ခြင္အတြင္းမွာ သင့္ရဲ႕မန္ေနဂ်ာက သင့္ကို အေသးစိတ္အခ်က္ကေလးေတြကအစ လိုက္လံေျပာဆိုေနျခင္း၊ လိုက္ၾကည့္ေနျခင္းဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္ဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ မည္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကမဆို သူတို႔အား အေသးစိတ္လိုက္လံ၍ စီမံခန႔္ခြဲေနျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ကို သိရွိထားဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ လြတ္လပ္မႈေပးထားရပါမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားနဲ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈရွိတယ္လို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ခံစားေနရဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ အလြန္အမင္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္ျခင္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္စရာကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခေရေစ့တြင္းက်ရွင္းျပျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနပါက ဝန္ထမ္းမ်ားက သူတို႔ရဲ႕မန္ေနဂ်ာက သူတို႔ရဲ႕လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ယုံၾကည္မႈမရွိဘူးဟူ၍ အထင္ေရာက္သြားေစၿပီး သူ/ သူမရဲ႕စိတ္ထဲတြင္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ျခင္း၊ အသိအမွတ္မျပဳဘူးဟူ၍ ခံစားလာရျခင္းတို႔ ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အဆုံးသတ္တြင္ အလုပ္မွထြက္ခြာသြားတဲ့အထိ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ 

 

၂။ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈပုံစံ (Solution) မ်ားကို လိုက္လံေျပာျပေနျခင္း 

ေကာင္းမြန္တဲ့မန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္တြင္ေတြ႕ႀကဳံရတဲ့ အခက္အခဲတိုင္းကို အရံသင့္ေျပာျပေလ့မရွိပါဘူး။ ထိုအစား ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာမႈရွိလာေစရန္ႏွင့္ အခက္ခဲဆုံးေသာ အေျခအေနမ်ားကိုပါ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိလာဖို႔အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေသာမန္ေနဂ်ာမ်ားကေတာ့ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈပုံစံမ်ားကို ေျပာျပေလ့ရွိတဲ့ အေလ့အက်င့္ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ ျပႆနာတစ္ခုကို ခ်က္ျခင္းေျဖရွင္းဖို႔လိုအပ္သည့္အခါမ်ားတြင္ သူဟာ အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားထက္ အေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္သူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ျဖစ္မွာျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသူမရွိတဲ့အခါတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းျပႆနာတစ္ခုခုေပၚေပါက္လာခဲ့ပါက ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

 

၃။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးဖို႔ပ်က္ကြက္ျခင္း

ႀကိဳတင္စီမံမႈမရွိျခင္းနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ team ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမယ့္အခ်က္မ်ားမဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ေသာမန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ တစ္ေနကုန္အလုပ္မ်ားပိေနတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအခါ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ဒီအလုပ္ကိုလုပ္ေနရသလဲဆိုတာကို သိရွိေတာ့ျခင္းမရွိပဲ ဒီအလုပ္ဟာ သူတို႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ organization နဲ႔ သူတို႔အတြက္ မည္မွ်အေရးပါမႈရွိသလဲဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရွိပါက လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား က်ဆင္းလာမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ အေရးႀကီးတဲ့အလုပ္မ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားနဲ႔ လုပ္စရာရွိတဲ့ကိစၥမ်ားကို အစီအစဥ္မွားယြင္းစြာ လုပ္ကိုင္မိျခင္းေတြလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေပးရာ၌ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားဟာ ရရွိႏိုင္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲတဲ့အရာမ်ားျဖစ္ေနပါကလည္း ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမႈမ်ား၊ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္မရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့မန္ေနဂ်ာမ်ားဟာဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ရရွိေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးတတ္ၿပီး ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါက reward အေနနဲ႔ တစ္ခုခုျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း စီစဥ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ 

 

၄။ မာန္မာနႀကီးတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ိဳးနဲ႔ ဦးေဆာင္ေနျခင္း

မာန္မာနႀကီးတဲ့ မန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ သူတို႔က အျခားသူမ်ားထက္ကြၽမ္းက်င္ၿပီး ပိုမိုတတ္ကြၽမ္းမႈရွိတဲ့အတြက္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္လာတာဟူ၍ ေတြးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုေတြးတတ္တဲ့သူမ်ားဟာ မၾကာခဏဆိုသလို  သူတို႔ရဲ႕လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ သူဟာပိုေတာ္ေၾကာင္း၊ သူဟာပိုတတ္ေၾကာင္း ျပသလာတတ္ပါတယ္။ 

သူတို႔ဟာ . . . သူတို႔ထံတြင္သာ အေကာင္းဆုံး idea မ်ားနဲ႔ ေနာက္ဆုံးရသတင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားရွိေနတယ္လို႔ ထင္ျမင္ေနၿပီး သူတို႔ရဲ႕ရာထူးကိုအသုံးျပဳ၍ အျခားသူမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္တတ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ေလ့လာမႈမ်ားအရ မ်ားစြာေသာဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ထိုသို႔ လြန္ကဲစြာမာန္မာနေထာင္လႊားၿပီး တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တဲ့မန္ေနဂ်ာမ်ားရဲ႕ လက္ေအာက္တြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းကို ႏွစ္သက္မႈမရွိၾကတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ထိုသူဟာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ မသင့္ေတာ္သူတစ္ဦးဟူ၍ ထင္ျမင္လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

မာန္မာနေထာင္လႊားလြန္းတဲ့အခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အမွန္ကိုျမင္ႏိုင္စြမ္းကို ပိတ္ဆို႔သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာမန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ team မ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလုံးဟာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ပိုမိုေဝးကြာလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေတာ့မွာမဟုတ္တာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ 

 

၅။ ေပၚေပၚထင္ထင္ (သို႔) ကြယ္ရာတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း 

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ က်င္လည္ခဲ့တာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုရွိေနၿပီျဖစ္သူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ Office politics မ်ားနဲ႔ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ားကို ရိပ္မိသိရွိႏိုင္စြမ္းရွိေနၿပီးသားသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူနဲ႔ အလြန္ရင္းႏွီးပတ္သက္မႈရွိေနတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္လစာ (သို႔) ရာထူးတိုးမယ့္သူဟာ ဘယ္သူျဖစ္ေနမလဲဆိုတာကို ႀကိဳၿပီးသိရွိေနႏိုင္ပါက ဒါဟာဝန္ထမ္းမ်ားအဖို႔ စိတ္ဓါတ္က်စရာေကာင္းတဲ့ အရာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုး႐ြားလွတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာမန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာသာေပးမႈကို အမ်ားေရွ႕တြင္ေပၚေပၚထင္ထင္ပဲ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အျမင္မွာေတာ့ စက္ဆုပ္႐ြံရွာစရာေကာင္းလွၿပီး အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ကိုလည္း က်ဆင္းလာေစပါတယ္။ 

မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ မိမိကဦးေဆာင္ေနရၿပီျဖစ္တဲ့အခါမွာ ဒီအခ်က္ကို လြန္စြာသတိထားသင့္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုတည္ေဆာက္ထား၍ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာေပၚေပါက္လာခဲ့ပါက ခ်ည္းကပ္ေဆြးေႏြးရလြယ္ကူေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ေနပါေစ။ သို႔ေသာ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုသာကြက္၍ မ်က္ႏွာသာေပးမိသလို ျဖစ္ေစမယ့္အျပဳအမူမ်ားကိုေတာ့ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္လို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Cadian Myanmar

Cadian Myanmar

.with enjoy at Team Work. We Cadian Myanmar Co., Ltd have mainly draw the scaffolding Design by Auto CAD 2D and 3D. . To prevent accident and safety management guidance to the customer,we supply all ...
Show the postings (3)
Frontier Technology Partners Pte. Ltd. (FTP)

Frontier Technology Partners Pte. Ltd. (FTP)

Frontier Technology Partners Pte. Ltd (FTP) is a Singapore- and Myanmar registered software development and distribution company. Our Expertise: Financial transactions, Mobile Money, Mobile Banking, I...
Show the postings (1)
SUPER SEVEN STARS CO., LTD

SUPER SEVEN STARS CO., LTD

We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, Ssang...
Show the postings (71)
Tokyo Metropolitan Institute of Technology

Tokyo Metropolitan Institute of Technology

To recruit and develop of our country’s most promising students and most outstanding staff and be a truly global institute. To Focus on highest international standards and teaching methods. Prod...
Show the postings (5)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS