Jobs In Myanmar
Load...

Principles for Quality Customer Service

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Quality-CustomerService-JobsInYangonအရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ Customer Service ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

 

မိမိတို႔လုပ္ငန္းမွ ေပးအပ္လွ်က္ရွိေနတဲ့ သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ (Customer Service) ရဲ႕ အရည္အေသြးဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ ေကာင္းမြန္မႈမရွိတဲ့ကုမၸဏီမ်ားအၾကားရွိ အဓိကကြာျခားခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ Customer Service ကို ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့အခါ သုံးစြဲသူမ်ားကို ပိုမို၍ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ ေကာင္းမြန္မႈမရွိတဲ့ Customer Service ကို ေပးအပ္မိတဲ့အခါ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူ (Customer) ကိုသာမက ထိုသူနဲ႔ပတ္သက္ေနတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုပါ Potential Customer မ်ားအျဖစ္မွ ဆုံးရႈံးရႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ Customer Service တစ္ခုဟာ မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းကို အျခားေသာအၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရသည့္အခါတြင္ အသာစီးရလာေစႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္ေဆာင္းပါးေလးအတြက္ကိုေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ Customer Service ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္သည့္အခ်က္ (၉) ခ်က္ကို တင္ဆက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 


၁။ Customer အသစ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရျခင္းဟာ လက္ရွိရွိၿပီးသား Customer မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းထက္ ပို၍အကုန္အက်မ်ားႏိုင္ပါတယ္ 

စိတ္ေက်နပ္မႈကို ရရွိေနတဲ့ Customer မ်ားဟာ ကုမၸဏီနဲ႔ပိုမို၍ အခ်ိန္ၾကာၾကာလက္တြဲၾကၿပီး ပိုမို၍ ဝယ္ယူမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္လာၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ ၂ ဦးၾကားက ဆက္ဆံေရးမ်ားလည္း ပိုမိုခိုင္မာလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ - စိတ္ေက်နပ္မႈရွိတဲ့ Credit Card အသုံးျပဳေနသူတစ္ဦးဟာ ဘဏ္တစ္ခုရဲ႕ အျခားေသာေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္တဲ့ ခရီးသြားအာမခံကဲ့သို႔ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ ထပ္မံဝယ္ယူ၍ အသုံးျပဳလာႏိုင္ပါတယ္။ 
ဒါဟာ တိုက္႐ိုက္ Marketing ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ TV မ်ားမွတဆင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္းနဲ႔ Customer အသစ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အျခားေသာရႈပ္ေထြးၿပီး ကုန္က်စားရိတ္ႀကီးမားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းထက္ ပိုမို၍လြယ္ကူၿပီး ကုန္က်စားရိတ္သက္သာမႈရွိေစမယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 


၂။ သုံးစြဲသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတြင္လည္း ကုန္က်စားရိတ္မ်ားရွိလာႏိုင္ပါတယ္

Customer Service ေပးျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်လာႏိုင္မယ့္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားလည္းရွိေနၿပီး ၎တို႔ကို ကုမၸဏီမ်ားမွ Customer မ်ားရဲ႕ သုံးစြဲမႈတန္ဖိုးမ်ားအေပၚမူတည္၍ တန္ျပန္သုံးစြဲေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ ျမင့္မားစြာသုံးစြဲတတ္တဲ့ Customer တစ္ဦး (သို႔) ထိုသို႔ျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔ အလားအလာ ရွိတယ္ဆိုပါက ထိုသူအားပိုမို၍အေလးထားကာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

မ်ားစြာေသာ ကုမၸဏီမ်ားဟာ Customer Service ျပဳလုပ္ရျခင္းရဲ႕ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ Telephone voice response system မ်ား၊ Call center မ်ားကို ေဈးသက္သာေသာေနရာမ်ားမွ Outsourcing ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားနဲ႔ အင္တာနက္ေပၚတြင္ self-serving ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ စနစ္မ်ားကို ေပးအပ္ထားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႔ ဒီကဲ့သို႔ေသာ အလိုအေလွ်ာက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားနဲ႔ပိုမို၍ ေဝးကြာလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၃။ မိမိတို႔ Customer မ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ၎တို႔ကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ 

အကယ္၍ သင့္ Customer မ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိမထားႏိုင္ပါက ၎တို႔ကိုျဖည့္ဆည္းေပး၍ ရႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ Customer မ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္မွာ Customer မ်ားထံမွ စကားသံမ်ားကိုနားေထာင္ၿပီး ၎တို႔ကိုသင့္ေလွ်ာ္စြာေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

Customer မ်ားထံမွ အသံမ်ားကိုနားေထာင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိေနပါတယ္ - ဥပမာအားျဖင့္ Feedback Form မ်ား၊ Satisfaction survey မ်ား အစရွိတဲ့ပုံစံမ်ားအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို Customer မ်ားထံမွ အသံမ်ားကိုနားေထာင္ေစၿပီး Customer မ်ားအတြက္ေရာ ကုမၸဏီအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ခန႔္အပ္ထားေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ 


၄။ ေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ထုတ္ကုန္မ်ားရဲ႕ ဒီဇိုင္းဟာ အေရးႀကီးပါတယ္

အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ သုံးစြဲသူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္စြာ ဒီဇိုင္းဆြဲထားတဲ့ထုတ္ကုန္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို အမွန္တကယ္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တဲ့အရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

ေကာင္းမြန္မႈမရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ထုတ္ကုန္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္က်လာႏိုင္မယ့္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ - Customer မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ Customer Service ရွိေနေသာ္လည္း မိမိတို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္မ်ားနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဟာ ထိုက္သင့္တဲ့ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈရွိမေနဘူးဆိုပါက ေကာင္းမြန္မႈရွိတဲ့ Customer Service ဟာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ 


၅။ Customer Service ဟာ တသမတ္တည္းရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ 

သုံးစြဲသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ေပးအပ္လိုက္တဲ့ဝန္ေဆာင္မႈဟာ တသမတ္တည္းရွိေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သုံးစြဲသူမ်ားမွ ကုမၸဏီသို႔ဆက္သြယ္လိုက္တာနဲ႔ တူညီတဲ့ခံစားခ်က္နဲ႔ အျမင္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ဖို႔ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ - ယခင္က သင္သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ နာမည္ႀကီးဆံသဆိုင္ႀကီးရဲ႕ ဆိုင္ခြဲတစ္ခုတြင္ သင့္ကိုရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြစြာဆက္ဆံၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ဆံပင္ပုံစံကို ညႇပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အျခားတစ္ေနရာသို႔ သင္ေရာက္သြားတဲ့အခါ တူညီတဲ့ Brand ေအာက္က အျခားေသာဆိုင္ခြဲတစ္ခုတြင္ေတာ့ သင့္ကို ရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြစြာဆက္ဆံမႈေတာ့ မရွိေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ဆံပင္ပုံစံကိုေတာ့ တူညီစြာညႇပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ သင့္အေနနဲ႔ အဆိုပါဆိုင္ခြဲတြင္ ဆံပင္ညႇပ္ရတာကို ႏွစ္သက္မႈရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သုံးစြဲသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ကြာျခားမႈရွိသြားလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။  


၆။ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာလည္း သုံးစြဲသူမ်ားျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ယူထားရပါမယ္ 

ဒီကဲ့သို႔ အရည္အေသြးစီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ Internal ႏွင့္ External Customer မ်ား ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ External Customer မ်ားကိုသာ အဓိကဦးစားေပး၍ မိမိတို႔ကုမၸဏီတြင္းက ဌာနမ်ားရဲ႕ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္သြယ္ပုံမ်ားကို လ်စ္လွ်ဴရႈထားတတ္ၾကပါတယ္။ မိမိတို႔ကုမၸဏီတြင္းက ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ Supplier မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ကူညီ၍ သူတို႔နဲ႔ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုတည္ေဆာက္ထားႏိုင္ျခင္းဟာလည္း External Customer မ်ားကို ေပးအပ္ေနတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစႏိုင္ၿပီး ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ပိုမိုေခ်ာေမြ႕မႈရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၇။ ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားပါ 

Customer မ်ားဟာ သင္တို႔ထံသို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ တယ္လီဖုန္းမ်ား၊ Fax ႏွင့္ E-mail မ်ား၊ Socialmedia မ်ား အစရွိတဲ့ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔လိုအပ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးစုံကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး လြယ္ကူစြာဆက္သြယ္၍ရႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားလိုက္ပါ။ ဒီနည္းအားျဖင့္ Customer မ်ားေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာသိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလွ်င္ျမန္စြာျပဳလုပ္၍ ကူညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သုံးစြဲသူမ်ားရဲ႕စိတ္ထဲတြင္ ဂ႐ုစိုက္မႈခံရတယ္လို႔ ခံစားလာရေစမွာျဖစ္ၿပီး သင့္လုပ္ငန္းအေပၚ ယုံၾကည္မႈပိုမိုတိုးပြားလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၈။ Customer မ်ားဘက္မွ ဆက္သြယ္လာခ်ိန္တိုင္းဟာ မိမိတို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့အခြင့္အလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္ 

Customer မ်ားဘက္မွ တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားလာတဲ့အခါမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ဒီ complain မ်ားကို ျမန္ဆန္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ၿပီး သုံးစြဲသူဘက္မွ ကုမၸဏီအေပၚ အျမင္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈရွိလာေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သုံးစြဲသူဖက္မွ ေျပာျပလာတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္အသုံးခ်၍ လိုအပ္တဲ့တာဝန္ယူမႈမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျမန္ဆန္စြာျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါက အနာဂါတ္တြင္ ၎ကဲ့သို႔ေသာအမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္ပြားမႈကိုလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ကုမၸဏီထံသို႔ Customer မ်ားမွဆက္သြယ္လာစဥ္တြင္ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္ပါေသးတယ္။ ဒီလိုေရာင္းခ်မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ သုံးစြဲသူမ်ားနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ရင္းႏွီးမႈမ်ားရွိေနမွသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိထားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕ နာမည္ဂုဏ္သတင္းဟာ ေကာင္းမြန္မႈရွိေနတဲ့အခါတြင္ ၎ကဲ့သို႔ Targeted Sales Pitch မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၉။ လူတိုင္းဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ Customer Service ကို ေနရာတိုင္းတြင္ရရွိႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါတယ္

မိမိတို႔ရဲ႕ ပုံမွန္ေန႔တစ္ေန႔ကိုပဲ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ - ဘတ္စ္ကားစီးမယ္၊ ေကာ္ဖီဝယ္မယ္၊ ႐ုံးေရာက္မယ္။ လူတိုင္းနီးပါးဟာ မိမိတို႔စီးမယ့္ ဘတ္စ္ကား အခ်ိန္မွီေရာက္ဖို႔၊ သန႔္ရွင္း သပ္ရပ္မႈရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကသလို ေကာ္ဖီဝယ္ရာတြင္လည္း ဝယ္လိုက္တဲ့ေကာ္ဖီဟာ ပူပူေႏြးေႏြးေလးျဖစ္ေနဖို႔၊ အရာသာေကာင္းမြန္ဖို႔၊ ျမန္ဆန္စြာ ေရာက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ ႐ုံးတြင္လည္း အလုပ္မ်ားေနတဲ့အခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို မိမိတို႔အား အကူအညီေပးဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အရာအားလုံးက ျဖစ္မလာတဲ့အခါ စိတ္တိုေဒါသထြက္မႈမ်ား ရွိလာျခင္းဟာ ပုံမွန္ပဲျဖစ္ၿပီး ထို႔ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ဝန္ေဆာင္မႈကို လိုခ်င္လာၾကပါလိမ့္မယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး တစ္မူထူးျခားတဲ့ သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္ေတာ္တဲ့ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ဟာ ကုမၸဏီတိုင္းသတိျပဳရမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိမိတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝအတြင္း ေနရာတိုင္းနီးပါးတြင္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ မတူကြဲျပားေသာ Customer Service ပုံစံမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၎တို႔ထံမွလည္းျပန္လည္ေလ့လာၿပီး မိမိတို႔ကုမၸဏီအတြင္းတြင္ ျပန္လည္မြမ္းမံ၍ အသုံးခ်ႏိုင္ပါေသးတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားထက္ပို၍ ႀကီးမားေသာအားသာခ်က္ရရွိလာေစႏိုင္တဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ အေလးအနက္ထား၍လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 


ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


KT Group

KT Group

Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Mya...
Show the postings (1)
Tokyo Metropolitan Institute of Technology

Tokyo Metropolitan Institute of Technology

To recruit and develop of our country’s most promising students and most outstanding staff and be a truly global institute. To Focus on highest international standards and teaching methods. Prod...
Show the postings (5)
ABC Convenience Store

ABC Convenience Store

With over 70 stores giving access to our customers and suppliers the opportunity to leverage their product on our network. We stress on providing and maintaining highest standard in product quality an...
Show the postings (6)
Asahi Loi Hein Co., Ltd.

Asahi Loi Hein Co., Ltd.

.Asahi Loi Hein Co., Ltd. is a Joint Venture company one of the leading soft drinks manufacturer which head office in Yangon and factories in Mandalay and Yangon. Asahi Loi Hein Company Ltd., is a gr...
Show the postings (1)
Power Light Co.,Ltd

Power Light Co.,Ltd

...Power Light was incorporated with the vision of providing customers with highest quality lighting products and consultation services at best cost efficient solution in Myanmar. In order to be the l...
Show the postings (6)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS