Jobs In Myanmar
Load...

4 Recruitment Deal Breakers- From an HR Expert’s Point of View

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Recruitment-Deal-Breakers-HR-JobsInYangonHR ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္၏ရႈေထာင့္မွ - အလုပ္ခန႔္အပ္လိုျခင္းကို ပ်က္ျပားေစသည့္ အရာမ်ား

 

“ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အျခားေသာ candidate မ်ားကိုပိုၿပီးဦးစားေပးဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။” ဆိုတာမ်ိဳးဟာ သင့္ရဲ႕ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ျငင္းပယ္မႈျပဳလုပ္လိုက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာသည့္ စာမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိတဲ့ စာသားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ . . . ဒါကဘာကိုတစ္ကယ္ဆိုလိုခ်င္တာလဲ? ဒီ e-mail ကို အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္သူမ်ားထံသို႔မပို႔မွီ ေနာက္ကြယ္မွာဘာေတြျဖစ္ခဲ့ေသးပါသလဲ? 

HR ေလာကတြင္ ပဲ့ကိုင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္လည္ခဲ့ဖူးေသာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံရွိ HR သုေသသနပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Bunmi Oluwoye ကေတာ့ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူဟာ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းမြန္စြာေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ထင္ထားခဲ့ေပမယ့္လည္း Rejection Letter ကို ရရွိလာရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္ - 


၁။ သင္ေလွ်ာက္ထားလိုက္တဲ့အလုပ္ဟာ သင္နဲ႔ကိုက္ညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္

အလုပ္ေခၚယူခန႔္အပ္ဖို႔အတြက္ စဥ္းစားရာတြင္ လုပ္ရမည့္အလုပ္ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားဟာ ကိုက္ညီမႈရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးအဆင့္ကို ေကာင္းမြန္စြာျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သင္ထင္ေနခဲ့ရင္ေတာင္မွ လုပ္ငန္းရွင္ဘက္က သင္ဟာ ထမ္းေဆာင္ရမယ့္တာဝန္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိသူတစ္ဦးလို႔ယူဆသြားပါက သင့္ထံသို႔ Rejection Letter တစ္ေစာင္ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္မႈရွိမေနပါဘူး။ ဥပမာ - သင့္အေနနဲ႔ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားေပၚမွာေတာ့ ကိုက္ညီတဲ့အရည္အခ်င္းရွိေနေသာ္လည္း သင့္ရဲ႕အမူအက်င့္မ်ားဟာ လက္ရွိသင္အလုပ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ Organization ရဲ႕ culture နဲ႔ကိုက္ညီမႈမရွိခဲ့ပါကလည္း ျငင္းဆိုျခင္းခံရႏိုင္ပါေသးတယ္။ 

ဒီအခ်က္ေတြကို အလုပ္အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္စဥ္ သင္ေျဖၾကားခဲ့တဲ့ အေျဖမ်ားအေပၚမူတည္၍ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွ သင့္ရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာသဘာဝကို ေကာင္းစြာခန႔္မွန္းႏိုင္မွာျဖစ္သလို၊ သင္ဘာကိုလိုခ်င္လဲ၊ သင္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဒီကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ဆက္လက္ရွိေနမွာလည္း၊ ဒီကုမၸဏီတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ပါက သင့္အတြက္ေရာ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိႏိုင္မလား အစရွိတာေတြကိုလည္း အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ Rejection Letter တစ္ေစာင္ကိုရရွိခဲ့ပါက သင္ဟာ သူတို႔နဲ႔ အေျခခံစိတ္သေဘာထားအရ ကိုက္ညီမႈမရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္လို႔ပါပဲ။ 


၂။ သင့္ရဲ႕ CV ဟာ ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့ အလုပ္ရာထူးအတြက္ သီးသန႔္ျပင္ဆင္ထားတာမဟုတ္ျခင္း

လစ္လပ္ေနတဲ့ရာထူးတစ္ခုအတြက္ ကုမၸဏီဖက္မွလိုအပ္ေနတဲ့အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါက သင့္ဖက္က အလြန္ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာကို ခ်ေရးထားရင္ေတာင္မွ ထိေရာက္မႈရွိလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အင္တာဗ်ဴးသူမွ သင့္ဖက္ကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာတဲ့ ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို (ထိုအရာမ်ားက တစ္မူထူးျခားေကာင္းမြန္ၿပီး အထင္ႀကီးစရာေကာင္းေနတဲ့အတြက္) စိတ္ဝင္တစားနားေထာင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ဒီကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားဟာ ကုမၸဏီရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကို သူတို႔ျမင္လာေအာင္ ျပသႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက ရလာဒ္အေနနဲ႔ Rejection Letter တစ္ေစာင္ကိုသာ သင္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့ အလုပ္ေနရာနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့ “သက္ဆိုင္ရာ” ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္ေဖာ္ျပၿပီး သူတို႔ (အလုပ္ရွင္) အတြက္ကိုလည္း သင့္ဖက္က ထိုအတိုင္းျပဳလုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာတြင္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ဟာ အေရးပါလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၃။ အနာဂါတ္အတြက္ သင့္ထံတြင္ အစီအစဥ္မ်ားရွိမေနျခင္း 

ရည္းစားထားဖို႔ စဥ္းစားရာတြင္ တစ္ဦးမွ ေနာက္တစ္ဦးသို႔ ခဏခဏေျပာင္းခ်စ္တတ္သူမ်ိဳးကို မိမိဘက္က လက္ခံရန္တြန႔္ဆုတ္ေနတတ္သလိုပါပဲ . . . လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔လည္း အလုပ္တစ္ခုမွတစ္ခု မၾကာခဏေျပာင္းတတ္တဲ့ “Job hopper” မ်ိဳးကို အလိုရွိၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ career ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ေသခ်ာစြာသတ္မွတ္ထားျခင္း/ သိရွိၾကျခင္း မရွိၾကေသးတဲ့အတြက္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္စဥ္ႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ CV ေပၚတြင္ မၾကာမၾကာဆိုသလို ဒီအခ်က္ကို သိသာစြာေတြ႕ျမင္ေနရေလ့ရွိတတ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ Recruiter မ်ားဟာ ထိုကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားကို ေစာလွ်င္စြာရိပ္မိတတ္ၾကၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္လူစာရင္းမွ ပယ္ထုတ္လိုက္တတ္ပါတယ္။ 


၄။ တစ္ဖက္သားမွ မိမိအေပၚ အထင္အျမင္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ မႀကိဳးစားျခင္း 

အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရန္သြားသည့္အခါတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အလုပ္ရွင္/ အင္တာဗ်ဴးသူမွ သင့္အေပၚေကာင္းမြန္တဲ့ impression ကိုရရွိေစရန္အတြက္ ေကာင္းစြာျပင္ဆင္သြားသင့္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္မ်ားဟာ သင့္ကိုအလုပ္ခန႔္အပ္မွာျဖစ္ၿပီး သင္တင္ထားတဲ့စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို အလုပ္ခန႔္အပ္မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ CV မွာ အရည္အခ်င္းေတြ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြမ်ားစြာကို ေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့ရင္ေတာင္မွ သင္ဟာ အလုပ္အေပၚအာ႐ုံစူးစိုက္မႈရွိၿပီး၊ ေကာင္းမြန္စြာတုန႔္ျပန္ႏိုင္တဲ့ team player တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုစဥ္တြင္သာ ျပသႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ CV Form တစ္ခုဟာ သင့္ကိုအင္တာဗ်ဴးအခန္းထဲသို႔ေရာက္ေအာင္ ကူညီႏိုင္မွာျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေသာ soft-skill မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိျခင္း၊ စကားေျပာေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ presentation skill မ်ားဟာ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ရဲ႕ အလုပ္ရွင္ - ဝန္ထမ္းဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစမယ့္အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳၾကဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Tharaphu Soe Myint Company Limited

Tharaphu Soe Myint Company Limited

Under the leadership of the proprietor U Soe Myint and the assistance of the expertise knowledge of the technicians, the company works for the welfare of the local farmers and peasants.The aim of the ...
Show the postings (5)
VPower Group Holdings Limited

VPower Group Holdings Limited

We provide career development and attractive remuneration package and fringe benefits to the right candidates.VPower Group are one of the world's leading large gen-set system integration providers and...
Show the postings (2)
W.H.K Co., Ltd.

W.H.K Co., Ltd.

..Since established in 1997, W.H.K Company Limited has built a credible reputation as Myanmar’s leading distributor of automotive spare parts. W.H.K became the touchstone of quality and trustworthi...
Show the postings (5)
Host Link IT Solution

Host Link IT Solution

..Wireless Point to Point Connection Satellite Remote Site Installation and Maintenance Network Infrastructure Installation System and Design Implementation Hardware and Network Installation and M...
Show the postings (9)
Camusat Myanmar Co., Ltd

Camusat Myanmar Co., Ltd

OUR MISSION: In an extremely dynamic technological environment, we help telecom actors to efficiently build and optimize their networks development by integrating traditional telecom technologies with...
Show the postings (4)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS