Jobs In Myanmar
Load...

How to Strategically Downsize Your Business? (Part – 1)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Strategically-Downsizing-Businesses-JobsInYangonသင့္ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို မည္ကဲ့သို႔ နည္းဗ်ဴဟာက်က်ေလွ်ာ့ခ်ၾကမလဲ? (Part – 1)  

 

Downsizing - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတာဟာ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားအဖို႔ေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈအရဆုံးအလုပ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဆုံးရႈံးသြားရႏိုင္တဲ့အရာမ်ား မ်ားစြာရွိေနၾကလို႔ပါပဲ။ ကုမၸဏီအမ်ားစုအေနနဲ႔ေတာ့ ေရရွည္တြင္လုပ္ငန္းတစ္ခုဆက္လက္တည္တံ့ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ (သို႔) လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ တည္တံ့မႈကို ေရရွည္တြင္ ထိခိုက္မႈရွိလာေစႏိုင္တဲ့အခါမ်ိဳးတြင္ မလႊဲမေရွာင္သာေတာ့တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လာမွသာ downsizing ျပဳလုပ္ဖို႔ကို စဥ္းစားတတ္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ 

ဒါတင္မကေသးပဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုသည္မွာ - “လစဥ္ေပးေဆာင္ရမည့္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္အိမ္မက္မ်ားရွိေနတဲ့ လူသားမ်ားနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ downsizing ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းဟာ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ကေမာက္ကမျဖစ္သြားေစႏိုင္ၿပီး သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေပၚ ႀကီးမားတဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာေစႏိုင္တာကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။” 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့သင့္အေနနဲ႔ သယ္ေဆာင္ထားရတဲ့တာဝန္မ်ားဟာလည္း ႀကီးေလးမွာအမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ . . . ဒီအခ်က္ေတြကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးေနာက္ သင့္လုပ္ငန္းဆက္လက္တည္ၿမဲမႈရွိေစႏိုင္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန downsizing ျပဳလုပ္ရေတာ့မယ္ဆိုပါကလည္း တတ္ႏိုင္သမွ်ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစမယ့္ downsizing နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အသုံးျပဳသင့္ၿပီး ဒီကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို strategic downsizing (နည္းဗ်ဴဟာက်က် downsizing ျပဳလုပ္ျခင္း) ဟူ၍ ေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 

ယခုတစ္ပတ္ေဆာင္းပါးေလးမွာေတာ့ www.jobsinyangon.com ကေန ဒီအေၾကာင္းကို အပိုင္း (၂) ပိုင္းခြဲ၍ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ၿပီး လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို downsizing ျပဳလုပ္ရတဲ့အခါ ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္အတြက္ သတိျပဳသင့္တဲ့အခ်က္မ်ားကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူႀကီးမင္းတို႔အေနနဲ႔ စိတ္ဝင္စားခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈေပးၾကပါဦးလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ 

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ downsizing ျပဳလုပ္သင့္သလဲ? 

 

ေသခ်ာေရရာမႈမရွိတဲ့အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ downsizing ျပဳလုပ္ျခင္းကို အေတြ႕မ်ားေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စီးပြားပ်က္ကပ္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ COVID-19 ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားစြာဟာ downsizing ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ဒီလိုဘာေၾကာင့္ downsizing ျပဳလုပ္ၾကရသလဲဆိုပါလွ်င္ - စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလာၿပီး အေျခခံလူတန္းစားမ်ားတြင္ ေငြပိုေငြလွ်ံရွိမႈ ပိုမိုနည္းပါးသြားလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က တစ္ဖန္ျပန္လည္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္/ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္႐ိုက္ခတ္ကာ ဝယ္လိုအားေလ်ာ့က်လာေစတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔လည္း ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္လာပါေတာ့တယ္။ 

ဒီကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမွာ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ အလြယ္ကူဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္ဖို႔ပဲျဖစ္ၿပီး ဒီနည္းလမ္းအားျဖင့္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်မႈျပဳလုပ္ျခင္းမွျပန္လည္၍ရရွိႏိုင္တဲ့ အားသာခ်က္တစ္ခုကေတာ့ လုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈျဖစ္ေနတဲ့ကာလကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္စဥ္တြင္ ယခင္ကထက္ေသးငယ္တဲ့ပမာဏျဖင့္ လုပ္ငန္းစီးပြားေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ ၎တို႔ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္တဲ့ မူပိုင္ခြင့္မ်ား (သို႔မဟုတ္) စက္ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်၍ downsizing ျပဳလုပ္ခဲ့မယ္ဆိုပါက ဒီကဲ့သို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္၍ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္စြမ္းရွိၾကေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားတဲ့အရာမ်ားဟာ သီအိုရီအရေတာ့မွန္ကန္မႈရွိေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္ . . . လက္ေတြ႕တြင္ downsizing ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းဟာ အျမတ္အစြန္းရရွိမႈကိုလည္းေလ်ာ့နည္းသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကာလတို-ေငြေၾကးမလုံေလာက္မႈျပႆနာမ်ားကို downsizing နည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းလိုက္မိပါက ေရရွည္တြင္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းရဲ႕အျမတ္အစြန္းရရွိမႈကို ထိခိုက္မႈရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ကုမၸဏီမ်ားဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အျမတ္အစြန္းရရွိမႈနည္းပါးေနရျခင္းရဲ႕အရင္းခံအေၾကာင္းအရင္းေတြကို ေျဖရွင္းမႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပဲ မၾကာခဏ downsizing ျပဳလုပ္ေနရတဲ့ သံသရာထဲကေနျပန္လည္၍႐ုန္းထြက္ဖို႔ ခက္ခဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ “downsizing ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဝယ္လိုအားက်ဆင္းမႈဟာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ၾကာျမင့္စြာျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မႈဟာ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး။ မေသခ်ာမေရရာတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုဟာ ယာယီသာျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ downsizing ျပဳလုပ္မည့္အစား အျခားေသာအစားထိုးေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။” 

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို downsizing ျပဳလုပ္မည့္အစား အစားထိုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္အရာမ်ား 

 

သင့္အေနနဲ႔ downsizing မျပဳလုပ္ဖို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ဝယ္လိုအား (demand) ေလ်ာ့နည္းေနတဲ့ကာလတစ္ခုအတြင္းတြင္ သင္ကုန္က်ေနရတဲ့လုပ္အားခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီအခ်က္မ်ားကိုသာ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ေရရွည္တြင္ ပိုမို၍အက်ိဳးရွိႏိုင္႐ုံသာမက အျခားေသာအားသာခ်က္မ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ - “မိမိတို႔ရဲ႕ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လစာေငြေလ်ာ့ယူေစျခင္း” ဟာ သင့္ရဲ႕လုပ္အားခအတြက္ ကုန္က်ေငြကို ယာယီေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ အလြယ္ကူဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ downsizing ျပဳလုပ္လိုက္တဲ့အခါတြင္ မရရွိႏိုင္တဲ့ “လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာတြင္ ေကာင္းမြန္တဲ့အျမင္ကိုလည္း ရရွိေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။” 

ထို႔နည္းတူစြာ - “သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳလုပ္၍ ယာယီလစာေငြေလွ်ာ့ယူေစျခင္း” ဟာလည္း သင့္အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့အခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ “ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားဟာ အလုပ္ျပဳတ္သြားႏိုင္ေခ်ရွိလာႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိရွိရတဲ့အခါ အမ်ားစုဟာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ အနည္းငယ္နည္းပါးတဲ့လစာေငြျဖင့္ ဆက္လက္၍အလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးလိုတဲ့ဆႏၵရွိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။” 

ဒီအခ်က္က သင္နဲ႔ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိလာေစၿပီး စည္းလုံးတဲ့စိတ္ဓါတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ employee retention (ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္မွထြက္ခြာမႈႏႈန္း) ကိုလည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အကယ္၍ဒီကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းဟာလည္းအလုပ္မျဖစ္ေသးပဲ downsizing ျပဳလုပ္ဖို႔ဟာ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆထားရင္ေတာ့ downsizing ကို နည္းဗ်ဴဟာက်က် ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို မနက္ဖန္မွာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္လို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါရေစခင္ဗ်ာ။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyang.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Young Investment Group

Young Investment Group

.WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOMEOUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF B...
Show the postings (14)
Asahi Loi Hein Co., Ltd.

Asahi Loi Hein Co., Ltd.

.Asahi Loi Hein Co., Ltd. is a Joint Venture company one of the leading soft drinks manufacturer which head office in Yangon and factories in Mandalay and Yangon. Asahi Loi Hein Company Ltd., is a gr...
Show the postings (1)
Magnate Group Logistics Co., Ltd.

Magnate Group Logistics Co., Ltd.

Our youthful and vigorous staffs have the passion and team spirit which has driven us into being able to expand to now 16 cities and further expanding to more with many outlets station and service poi...
Show the postings (14)
Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and suppo...
Show the postings (75)
Myanmar Unilink Co., Ltd

Myanmar Unilink Co., Ltd

Our Company aspires to achieve the largest broadband access network and integrated content services provider. Promoting physical, mental, and spiritual satisfaction of all employees, while promoting a...
Show the postings (2)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS