Jobs In Myanmar
Load...

Salary Negotiation – Do’s and Don’ts (Part – 2)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Salary-Negotiation-Dos and Don'ts-JobsInYangonလစာေငြညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဆာင္ရန္/ ေရွာင္ရန္မ်ား (အပိုင္း - ၂)

 

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္တဲ့အခါမွာ သင့္အေနနဲ႔ဒီေမးခြန္းကို သင့္ကိုယ္သင္ေမးျမန္းခဲ့ဖူးၾကပါလိမ့္မယ္ - အလုပ္ရွင္ကို ငါေတာင္းဆိုလိုတဲ့ လစာပမာဏကိုေျပာျပရင္ေကာင္းမလား? သူတို႔အေနနဲ႔ ငါေတာင္းတာအရမ္းမ်ားလြန္းတယ္လို႔ ထင္သြားႏိုင္သလား? ဒီပမာဏကို သူတို႔က မေပးလိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ? 

ဒီေမးခြန္းမ်ားဟာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားလာသူမ်ားအေနနဲ႔ လစာေငြညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္စဥ္တြင္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ခြင္သို႔ အသစ္စတင္ဝင္ေရာက္လာတဲ့သူမ်ားအေနနဲ႔ ဒီေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းၾကည့္ခဲ့ၾကဖူးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္နဲ႔ထိုက္တန္တဲ့လစာေငြကို ရယူလိုပါက ထိုသို႔ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအတြက္ ယခုအပတ္ေဆာင္းပါးအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ www.jobsinyangon.com အဖြဲ႕သားမ်ားကေန Job offer မ်ားႏွင့္ လစာေငြတိုးျမႇင့္မႈမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆုံးလစာေငြမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရန္/ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 


သင္ဘယ္လိုအရာေတြကို ေရွာင္သင့္သလဲ? 


သင့္သူငယ္ခ်င္း/ အသိမိတ္ေဆြေတြ လက္ရွိမွာဘယ္ေလာက္လစာေတြရေနသလဲဆိုတာကို မၾကည့္ပါနဲ႔ - လစာေငြညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္စဥ္အတြင္းတြင္ သင့္သူငယ္ခ်င္း/ အသိမိတ္ေဆြ/ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားရေနတဲ့ လစာေငြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ေနျခင္းဟာ လြန္စြာမွားယြင္းၿပီး professional မဆန္ရာေရာက္ေစပါတယ္။ သင္ေဆြးေႏြးမယ့္ကိစၥဟာ သင့္အတြက္ပဲျဖစ္သင့္ၿပီး သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုသာ သင့္လစာေငြတိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ခိုင္မာေစဖို႔ ေျပာၾကားသင့္ပါတယ္။ ပိုမိုျမင့္မားတဲ့လစာရရွိေနတဲ့ သင့္သူငယ္ခ်င္း/ အသိမိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို သင့္အေနနဲ႔ မနာလိုျဖစ္လိုက ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အျခားသင္မျမင္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာလည္းရွိေနေသးတဲ့အတြက္ သင္တို႔ရဲ႕လစာကို ႏႈိင္းယွဥ္ရခက္ခဲပါတယ္။ သင္တို႔ဟာကုမၸဏီတစ္ခုထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနပါသလား? သင္တို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Job Description ဟာ တူညီမႈရွိပါရဲ႕လား? သင္လုပ္ရတဲ့အလုပ္ထက္ပို၍ သူတို႔က ပိုလုပ္ရပါသလား? အလုပ္လုပ္ၾကရာတြင္ သူတို႔ကပိုၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိေနပါသလား? အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈမျပဳလုပ္မွီတြင္ ထိုေမးခြန္းမ်ားကို သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္သင့္ၿပီး ႐ိုးသားစြာ ေျဖၾကားၾကည့္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ 


မေၾကာက္ပါနဲ႔ - လစာေငြညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိေနပါေစ။ သင္ဘာေတြကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကို သင္သိေနသေ႐ြ႕ေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိထားသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္လိုခ်င္တဲ့လစာေငြကို ေအာင္ျမင္စြာညႇိႏႈိင္းမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါက အနာဂါတ္တြင္ လစာတိုးျမင့္ေပးဖို႔ႏွင့္ ေဘာနပ္စ္မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာလိုက္ေလ်ာမႈမ်ားျဖစ္တဲ့ (တိုေတာင္းတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ကာလ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ရာထူးေနရာ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္) ဒါမွမဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ (ေဘာနပ္စ္မ်ား၊ အားလပ္ရက္မ်ား) အစရွိသည္တို႔ကို ေတာင္းဆိုၾကည့္ဖို႔ကိုလည္း ေနာက္တြန႔္မေနပါနဲ႔။  

 

စကားေျပာဆိုရာတြင္ မေလာပါနဲ႔ - သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္ offer တစ္ခုကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ လက္ခံျခင္း (သို႔မဟုတ္) တန္ျပန္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို တစ္ထိုင္တည္းျပဳလုပ္ရန္ မလုပ္အပ္ပါဘူး။ “သင့္ရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းလစာက ဘယ္ေလာက္မ်ားလဲ” ဟူ၍ ေမးျမန္းလာတဲ့အခါမွာ စကၠန႔္အနည္းငယ္ (သို႔) မိနစ္အနည္းငယ္မွ် အခ်ိန္ယူစဥ္းစားပါ။ သင္ျပန္လည္ေျဖၾကားတဲ့အခါမွာလည္း “Job description နဲ႔ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ပမာဏကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး . . .” ဟူ၍ထည့္သြင္းေျဖၾကားေပးပါ။ ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ offer အေပၚ အေပါင္းဘက္သို႔ေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရရွိေစမွာျဖစ္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ပို၍လမ္းစပြင့္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍သင့္ကို တစ္ထိုင္တည္းတြင္ Offer တစ္ခုေပးျခင္းခံရပါက အေဆာတလွ်င္လက္ခံျခင္းမျပဳလုပ္ပါနဲ႔ Hiring Manager ကို ဦးစြာေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ သင့္အေနနဲ႔ (၂၄ နာရီထက္မပိုေစပဲ) အဆိုပါ offer ကို စဥ္းစားရန္ အခ်ိန္အခ်ိဳ႕လိုအပ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ၿပီးေနာက္တြင္မွ သင့္ဘက္ကလက္ခံေၾကာင္း (သို႔) ညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ေပးလိုက္ပါ။ အခ်ိန္မွီအေၾကာင္းျပန္ေပးဖို႔ကိုေတာ့ သင့္ဘက္ကေသခ်ာေအာင္လုပ္ထားရပါမယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ အဆိုပါအလုပ္ offer ကို ဆုံးရႈံးသြားႏိုင္ပါတယ္။ 

 

သင့္ရဲ႕ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းမျပဳပါနဲ႔ - လက္ရွိအလုပ္ရွင္ (သို႔) အလုပ္ရွင္ျဖစ္လာႏိုင္သူႏွင့္ လစာေငြအေၾကာင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သင့္ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုျခင္းမျပဳပါနဲ႔၊ သင္လစာတိုးေတာင္းရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းကို တစ္ကိုယ္ရည္ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို အေၾကာင္းမျပပါနဲ႔ - ဒါကအလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ ဒီအရာမ်ားဟာ ေငြပိုမိုလိုအပ္လာရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင္လစာတိုးေတာင္းလိုရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနရင္ေတာင္မွ အလုပ္ရွင္အတြက္ေတာ့ ဒါဟာဆီေလ်ာ္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအစား အမွန္တကယ္အေရးပါတဲ့အခ်က္မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ထားပါ။ ဥပမာ - သင့္ရဲ႕ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ သင့္ရဲ႕အစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အရာမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုလိုက္ပါ။ 


အမိန႔္ေပးသူမျဖစ္ပါေစနဲ႔ - ဒါဟာ စကားစမည္ေျပာဆိုမႈ/ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကိန္းဂ႑န္းတစ္ခုကိုေျပာၾကားၿပီး “ဒါမွမရရင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူး” ဆိုတာမ်ိဳးမျပဳလုပ္လိုက္ပါနဲ႔။ ေငြေၾကးဟာ အထိမခံတဲ့ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မည္သည့္အခါတြင္မွ ကုမၸဏီဘက္မွ သင့္ရဲ႕တန္ဖိုးအေပၚ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ကို မေပးလိုက္မိပါေစနဲ႔။ လစာေငြညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ဗဟုသုတျပည့္စုံမႈရွိၿပီး နားလည္မႈလည္းရွိႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အသိပညာဟာ စြမ္းအားျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကို မွန္ကန္စြာထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ၿပီး သင့္ရဲ႕တန္ဖိုးကို အတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါက ညႇိႏႈိင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို သင့္အေနနဲ႔ လြယ္ကူစြာထိန္းေက်ာင္းပဲ့ကိုင္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အထက္ပါအခ်က္မ်ားအျပင္ သင္နဲ႔ထိုက္တန္တယ္လို႔ သင့္ဘက္ကသတ္မွတ္ထားတာထက္ ပိုနည္းတဲ့ offer တစ္ခုကိုသာ ရရွိခဲ့ျခင္း (သို႔) သင္လက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ ပမာဏထက္ အလြန္အမင္းနည္းပါးေနတဲ့ offer တစ္ခုကိုသာ ရရွိခဲ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ သင့္အေနနဲ႔ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကို ဆက္လက္၍ထားရွိႏိုင္ဖို႔ဟာလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ လစာေငြညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္စဥ္မွာ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရပါမယ္။ ဒီလစာမွ မရရင္ အလုပ္မွထြက္ေတာ့မယ္ ဟူ၍ ၿခိမ္းေျခာက္သလို ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားဟာ လြန္စြာမွားယြင္းၿပီး professional မဆန္သလို ဒီလိုနည္းလမ္းနဲ႔လည္း သင္လိုခ်င္တဲ့လစာေငြတိုးျမႇင့္မႈကို ရရွိႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ 


ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Cadian Myanmar

Cadian Myanmar

.with enjoy at Team Work. We Cadian Myanmar Co., Ltd have mainly draw the scaffolding Design by Auto CAD 2D and 3D. . To prevent accident and safety management guidance to the customer,we supply all ...
Show the postings (3)
Synergy Plus Co., Ltd

Synergy Plus Co., Ltd

Vision - To be one the Leading Construction Companies Mission - To provide our High Quality Services First after SAFETY Values - Integrity, Discipline, Professionalism, Enthusiasm & Innovation .- ...
Show the postings (4)
GIORDANO MYANMAR

GIORDANO MYANMAR

..Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)....
Show the postings (15)
La Pyae Wun Co.,Ltd

La Pyae Wun Co.,Ltd

Our company vision is to develop our work efforts in real estate managements and construction. In which we solely believe that the key to success is having a goal and effectively working everyday to r...
Show the postings (11)
Diebold Nixdorf Myanmar Ltd

Diebold Nixdorf Myanmar Ltd

With a population of nearly 54 million people, Myanmar has huge growth potential in the banking sector as it expands its services outside of Yangon to more rural areas where it is estimated that more ...
Show the postings (4)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS